Traže se novi hitovi domaće šansone: Raspisan natječaj za 16. Čansonfest @ Kastav

Osim glavne Večeri novih skladbi, 16. ČAnsonfest ponuditi još nekoliko umjetničkih programa. Tijekom tri dana njegovog trajanja, od 26. do 28. kolovoza, u festivalskom programu će se naći Okrugli stol, likovna izložba, akustična glazbeno-poetska večer šansone Na kastafskeh šternah s nastupom renomiranih šansonijera i na kraju Večer novih skladbi, istaknuli su organizatori iz Udruge Kanat – Kastav.

Kastav – Udruga Kanat ove godine priprema šesnaesto izdanje Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2020. koji de se održati krajem kolovoza na zatvaranju ovogodišnjeg 29. Kastafskega kulturnega leta u Kastvu.

– Već sada smo u punom zamahu organizacije ovogodišnjeg Festivala koji je proteklih godina polučio neskriveno zadovoljstvo i pozitivne reakcije publike te svih autora i glazbenika izvođača koji su na njemu nastupili, među kojima su bili i brojni renomirani interpreti čakavske šansone. Time je nesumnjivo opravdana potreba organizacije ove specijalizirane manifestacije usmjerene k očuvanju čakavske besede izražene kroz glazbu. Značajnu potvrdu kvalitete ČAnsonfesta dala je i Hrvatska radiotelevizija, budući da od 2007. godine redovito prenosi Festival, bilo putem izravnog ili odgođenog televizijskog prijenosa. Ovogodišnje izdanje ČAnsonfesta de, kao i prethodnih godina, dodijeliti 4 nagrade i to: Nagradu za najbolji tekst, Nagradu za najbolju skladbu – ČAnsonu – u cjelini, Nagradu za najbolju interpretaciju i Nagradu publike. Veliku ulogu demo, kao i uvijek do sada, posvetiti i medijskom predstavljanju novih skladbi, te de za te potrebe biti objavljen album (CD) sa studijskim snimkama novih skladbi 16. ČAnsonfesta – Kastav 2020., koji de biti objavljen petnaestak dana prije održavanja Večeri novih skladbi. Festival de i ove godine izravno prenositi Hrvatski radio – Radio Rijeka, a također radimo na odgođenom televizijskom prijenosu u programu Hrvatske radiotelevizije i lokalnih TV postaja. Ovogodišnje izdanje Festivala nastavit će s obogaćivanjem programskog sadržaja manifestacije, čime se započelo 2016. godine pa će, osim glavne Večeri novih skladbi, 16. ČAnsonfest ponuditi još nekoliko umjetničkih programa. Tijekom tri dana njegovog trajanja, od 26. do 28. kolovoza, u festivalskom programu će se naći Okrugli stol, likovna izložba, akustična glazbeno-poetska večer šansone Na kastafskeh šternah s nastupom renomiranih šansonijera i na kraju Večer novih skladbi, istaknuli su organizatori iz Udruge Kanat – Kastav.

NATJEČAJ ZA SKLADBE KOJE ĆE BITI IZVEDENE NA 16. FESTIVALU ČAKAVSKE ŠANSONE ČANSONFEST – KASTAV 2020.

Uvjeti Natječaja:

1. Skladbe upućene na Natječaj moraju biti pisane u duhu i u obliku karakterističnom za šansonu: strofna ili prokomponirana pjesma slobodnog glazbenog oblika uz korištenje sredstava i postupaka karakterističnih za glazbeni stil šansone, pri čemu je glazba u službi stihova.

2. Stihovi moraju biti pisani na čakavskom dijalektu Sjeverno-jadranskog primorja ili Istre.

3. Autor glazbe dužan je voditi računa o kvaliteti stihova te da njihovo uglazbljivanje, kao i izvođenje bude u skladu s ispravnim izgovorom i akcentima navedenih dijalekata, budući da se glazba i stihovi šansone ocjenjuju kao jedinstveno djelo.

4. Autor je dužan dostaviti Organizatoru:
a) naziv skladbe
b) ime i prezime autora glazbe i stihova s točnim adresama
c) primjerak stihova skladbe
d) primjerak notnog zapisa melodijske linije za glas s naznačenim harmonijama i upisanim stihovima
e) ogledni radni snimak skladbe u elektronskom obliku ili na CD-u po mogućnosti u obliku kakvom se zamišlja za izvođenje

5. Izborna komisija će od svih skladbi pristiglih na Natječaj odabrati ukupno najviše 16 njih koje će biti izvedene u Večeri novih skladbi 16. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2020., a obavijest o uvrštenju skladbi u program Festivala bit će objavljena natjecateljima najkasnije do 15. lipnja 2020. godine.

6. Udruga Kanat – Kastav kao organizator 16. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2020. dodijelit će četiri novčane nagrade za najbolje skladbe i to u kategorijama: Nagrada za najbolji tekst – 2.000 kn, Nagrada za najbolju skladbu, ČAnsonu – 2.000 kn, Nagrada za najbolju interpretaciju – 2.000 kn i Nagrada publike – 2.000 kn.
7. Natječaj je otvoren do 30. travnja 2020. godine, a radovi se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu: Udruga Kanat – Kastav, Školska 8, 51215 Kastav s naznakom: 16. Festival čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2020. ili elektronskom poštom na e-mail adresu info@cansonfest.com .

8. Autori jamče originalnost prijavljenih djela te da ista nisu ranije izvedena ni objavljena. U slučaju sudskog spora po ovom pitanju svu odgovornost snosi autor. Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih skladbi, kao ni javnog izvođenja prije održavanja festivala.

9. Autori odabranih skladbi dužni su prihvatiti sugestije u glazbi i stihovima, ako Organizator to bude zahtijevao iz umjetničkih i programskih razloga.

10. Autori odabranih skladbi obvezuju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja rezultata Natječaja potpisati s Organizatorom nakladnički ugovor. U slučaju da autor u navedenom roku ne vrati predmetni ugovor potpisan ili ga vrati nepotpisanog slijedi diskvalifikacija skladbe.

11. Slanjem radova na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na Organizatora da odabrane skladbe objavi, tiska u notnom izdanju, prvi put javno izvede, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem radija i televizije te da ta prava prenese na treća lica. Sva ostala prava autor pridržava za sebe.

12. Večer novih skladbi 16. Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav 2020. održat će se na Crekvini u Kastvu, 28. kolovoza 2020. godine na zatvaranju 29. Kastafskega kulturnega leta.

Dodatne informacije potražite na www.cansonfest.com

error: Content is protected !!