Traže se novi ljudi za Savjet mladih @ Opatija

g_opt3…kandidate mogu predlagati sve udruge koje se bave mladima i pitanjima mladih…
…rok za prijedlog kandidata ističe 15. prosinca…

Opatija – Istekao je ”rok trajanja” aktualnom Savjetu mladih Grada Opatije, savjetodavnom tijelu Gradskog vijeća, kojim se osigurava participacija mladih u političkom odlučivanju u lokalnoj zajednici, a čiji se članovi biraju na mandat od dvije godine.
Stoga je Grad Opatija raspisao poziv za predlaganje kanditata 3. saziva Savjeta mladih, a pravo predlaganja kandidata imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Opatije. Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Opatije mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Opatije u dobi od petnaest do dvadeset devet godina života.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objave odnosno 12. prosinca 2011. Dokumente možete preuzeti na internetskim stranicama Grada Opatije (http://www.opatija.hr/Default.aspx?art=4408&sec=16), a za sva pitanja obratite se na broj 051680-146 ili marta.bercic@opatija.hr.
Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!