Traže se zaslužni građani: Vrednujte osobite doprinose razvoju Opatije i predložite kandidate za gradske nagrade @ Opatija

nagrada_grad_opatija

Do 28. veljače prikupljaju se prijedlozi za dodjelu nagrade za životno djelo, godišnjih nagrade te proglašenja počasnim građaninom.

Opatija – Otvoren je pozivni natječaj za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Opatije – svaka udruga građana ili pravna osoba, ali i jedna trećina gradskih vijećnika, radna tijela Vijeća te sam gradonačelnik mogu predložiti svoje osobe koje smatraju dovoljno zaslužnima da ih se nagradi godišnjom nagradom ili nagradom za životno djelo, ili proglasi počasnim građaninom.

Nagrada za životno djelo, koja iznosi 20 tisuća kuna, je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Opatije iz područja kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja, prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Godišnja nagrada Grada Opatije je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Opatije za postignuća i osobite rezultate iz svih relevantnih područja. Mogu se dodijeliti do tri nagrade fizičkim, do tri nagrade pravnim osobama.

U slučaju dodjeljivanja Nagrade Grada Opatije fizičkoj osobi vrednuju se njezina postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. U slučaju da Nagradu Grada Opatije dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku, kao niti u roku od 3 godine od godine u kojoj je Nagrada Grada Opatije dodijeljena pravnoj osobi čiji je on čelnik.

Počasnim građaninom može se proglasiti osoba koja nema prebivalište na području Grada Opatije, a istakla se naročitim zaslugama za Grad Opatiju.
Prijedloge treba poslati do 28. veljače, a prije nego što o njima bude raspravljalo Gradsko vijeće, razmotrit će ih Ocjenjivački sud na čelu s predsjednikom Lucijanom Kosom i članovima Dušanom Koturom, Suzanom Cvjetković, Damirom Lovrekovićem, Nevom Pizzul, Rominom Alkier, Robertom Žigulićem, Sandijem Kršancem i Marijanom Šepić Bjelobabom.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!