Traži se strateški partner @ Opatija

ivo_dujmic…s kolegija opatijskog Gradonačelnika…
Opatija – U idućih desetak dana gradska razvojna tvrtka ‘’Opatija 21’’ raspisat će poziv za iskaz interesa za izgradnju i korištenje Garažno poslovnog centra ‘’Andrija Stanger’’ kod opatijske tržnice. Tekst poziva usvojen je na jučerašnjem kolegiju opatijskoga gradonačelnika Ive Dujmića.
Predviđeno je da projekt bude realiziran po modelu prava građenja, s oko 300 parkirališnih mjesta na četiri podzemne i dvije nadzemne etaže, uz četiri nadzemne etaže s poslovnim prostorima.
Pored ostalog, interes Grada za izgradnju Centra obuhvaća smanjivanje prometnih gužvi, ostvarivanje prihoda od naknade za pravo građenja te pronalazak investitora koji će preuzeti troškove izgradnje, otkupiti postojeću dokumentaciju i preuzeti obveze prema susjedima. Od potencijalnih partnera koji se odazovu na poziv za iskaz interesa očekuje se da predlože poslovne sadržaje koje žele dobiti izgradnjom, okvirni prijedlog načina i roka izgradnje, s procjenom troškova izgradnje, okvirni način gospodarskog korištenja izgrađenih sadržaja, broj godina na koji se osniva pravo građenja, sadržaje koje bi investitor sadržao u svom vlasništvu nakon proteka prava građenja te iznos godišnje naknade koju bi plaćali Gradu.
Poziv za iskaz interesa neobvezujući je, a bit će otvoren 90 dana nakon objavljivanja. Njegova je glavna svrha provjera postojanja interesa potencijalnih privatnih partnera, što će biti podloga za raspisivanje obvezujućeg natječaja.
Radi usklađenja s novim propisima o prosječnim troškovima gradnje, Gradskom vijeću upućen je Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. Predloženo je smanjenje doprinosa u I. zoni (Opatija, Ika i Ičiči) sa 180 na 138 kuna po m3, te u IV. zoni (Vela i Mala Učka) sa 60 na 50 kuna po ‘’kubiku“ građevine. Iznos komunalnog doprinosa u ostalim područjima zaleđa, u kojima se bilježi najveća gradnja te u kojima će biti potrebna velika gradska izdvajanja u infrastrukturu, doprinos bi trebao ostati nepromijenjen: 120 kuna u II. zoni (Oprič, Pobri), odnosno 110 kuna u III. zoni (Dobreć, Poljane i Veprinac). Prijedlogom Odluke predviđeno je zadržavanje postojeće olakšice od 70% za investitore obiteljskih kuća koji na području Grada neprekidno žive u posljednjih najmanje 20 godina.
Uz nekoliko manjih primjedbi, dana je suglasnost na idejni projekt ‘’Adria Oila’’ za izgradnju benzinske crpke na Kuku, u okviru koje će biti izgrađen i turistički info punkt.
Ivan Mellor / opatija.hr
Liburnija.net