U Berlinu predstavljena suradnja Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera s partnerima iz Malezije i Njemačke

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera okuplja 29 članica iz područja medicine, turizma te znanosti i obrazovanja s ciljem stvaranja prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Berlin – Povodom sudjelovanja na ITB sajmu u Berlinu, danas je održana tiskovna konferencija kako bi se predstavila suradnja spomenute tri udruge, ali i ponuda Kvarnera kao destinacije zdravstvenog turizma. Predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera Dr. Vladimir Mozetič, direktorica Malaysia Healthcare Travel Council-a gđa. Sherene Azli i predsjednik Deutscher Medical Wellness Verband-a gosp. Lutz Lungwitz istaknuli su kako je ovo idealan trenutak za razvijanje partnerskog odnosa u zdravstvenom turizmu koje će još više povezati njemačko, malezijsko i hrvatsko tržište.

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera okuplja 29 članica iz područja medicine, turizma te znanosti i obrazovanja s ciljem stvaranja prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda na lokalnoj i međunarodnoj razini. Nijemci su već tradicionalni gosti na Kvarneru, ali i u drugim regijama Hrvatske, a spomenuta suradnja s DMWV-om bit će korak dalje da Kvarner bude još više prepoznat kao destinacija koja uz vrhunsku turističku ponudu može ponuditi i jednako kvalitetnu medicinsku uslugu. Iskustva Malezije kao zemlje s najrazvijenijim zdravstvenim turizmom na svijetu svakako će pomoći da se putem razmjene znanja i dobrih praksi zdravstveni turizam na Kvarneru podigne na višu razinu. Tanja Augustinović iz Turističke zajednice Kvarnera prezentirala je regiju Kvarner koja ima dugu tradiciju u zdravstvenom turizmu s obzirom na to da su klimatska lječilišta izgrađena već krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Na Kvarneru možete pronaći vrhunsku medicinsku ponudu i razne rekreativne programe. Ovdašnje zdravstvene ustanove te wellness centri u sebi ujedinjuju najbolje od stručne zdravstvene usluge kao i znanosti o ljepoti pa možete birati između mnogih programa koji koriste tijelu i duhu. Već i samim boravkom na otocima, u priobalju i gorju, šetnjom uz more ili šumom, vi činite mnogo za svoje zdravlje jer je zrak obogaćen terapijskim česticama soli, a klima je ugodna tijekom cijele godine.

Kvarner je na prvom mjestu odredište pogodno za liječenje i rehabilitaciju pacijenata koji pate od bolesti dišnog sustava i srca gdje svakako treba istaknuti Thalassotherapiju Opatija- specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma. Regija nudi i posebno dizajnirane sveobuhvatne programe mršavljenja, medicinskih, wellness i sportskih rehabilitacija, a Poliklinika Terme Selce specijalizirana je za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, internu medicinu, neurologiju, opću kirurgiju, ortopediju, dermatologiju i venerologiju u kojoj su se do sada liječili pacijenti iz 86 zemalja, sa 6 kontinenata te 120 svjetskih i olimpijskih pobjednika. Predstavnici spomenute dvije ustanove također su prisustvovali konferenciji.