U Galerijici općine Matulji otvara se izložba skulptura iz ciklusa “Monstrance” umjetnika Nevena Bilića

Skulpture Nevena Bilića reflektiraju suvremenu krizu kolektivnih i individualnih identiteta koja se očituje u sveprisutnoj težnji da se obuhvati i bude sve što je moguće biti – proturječjima usprkos, napisala je Vana Gović, u katalogu izložbe.

Matulji – Ove srijede, 28. studenog, u Galerijici općine Matulji s početkom u 18 sati matuljskoj publici predstavit će se akademski kipar Neven Bilić. Rođen u Zagrebu 1972. godine, 1991. godine maturira na Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn. 1995. godine diplomira kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora S. Jančića. Radi kao izvanredni profesor, na kiparskom odsjeku na ALU.

– Sazdane od proturječnih, gotovo tenzičnih umjetničkih pristupa, skulpture iz ciklusa “Monstrance” umjetnika Nevena Bilića na promatrača ostavljaju dojam svojevrsne nelagode i unutarnjeg nemira. Nisu to proturječja koja se kroz međudjelovanje nadopunjuju i harmoniziraju već se, proizlazeći iz posve različitih umjetničkih koncepcija, međusobno dokidaju. Naša narav sklona prevladavanju nesuglasja na koja nailazi, ne uspijeva isto učiniti pri susretu s Nevenovim skulpturama što uzrokuje određenu frustraciju. Promatrač je trajno suočen s izostankom sinteze, a samim time i s izostankom očekivanog smisla. O kojem se proturječju tu zapravo radi? Bilićeve Monstrance su modularne skulpture što znači da su sastavljene od standardiziranih jedinica (modula) čijim se povezivanjem i repeticijom gradi kompleksna struktura. Pomnijim promatranjem uočiti ćemo tzv. slijepe ulice, mjesta na kojima se širenje strukture zaustavlja i gdje spoj modula ne nailazi na svoj nastavak. Prisutnost neiskorištenog spoja svjedoči o potencijalu za nastavak, sugerira ekspanziju te kontinuiranu usmjerenost na rast. Bilićeve skulpture donose vidljive uzorke znatno širih, nevidljivih struktura čiju beskonačnost rasta i grananja možemo samo zamisliti. One ne teže biti samodostatne i u sebi zaokružene umjetničke ideje, ne teže biti niti njihovo središte odnosno ishodište, te dojmljivi pokazatelji razmjera i neizmjernih kompozicijskih mogućnosti koje umjetničke ideje mogu posjedovati. Sve spomenuto vezuje se uz umjetnost konstruktivizma koja početkom 20. stoljeća nastoji iskustva industrijalizacije i tehnološkog progresa primijeniti i na umjetnost. Sukladno konstruktivistima, umjetnost prestaje biti autonomna (sama sebi svrhom) te u službi društvenog napretka,  funkcionalna i utilitarna. Njene forme više nisu lijepe i izražajne te svrhovite – njeguje se “estetika stroja”. Istovjetnu estetiku prepoznajemo i u Bilićevim skulpturama, one zazivaju utilitarnu strukturu i racionalnost mehanike, zazivaju muški princip. No, pomniji pogled otkriva nešto neočekivano – ženski princip. Svaki modul ukrašen je biljnim ornamentima koji pripadaju dekorativnom repertoaru umjetničkih stilova poput baroka ili secesije. Uvođenjem dekorativnih motiva, Bili iznova miješa karte te svojim skulpturama oduzima sugeriranu funkcionalnost – one prestaju biti u službi progresa te iznova postaju same sebi svrhom. Bili uvodi kaos u netom uspostavljeni red, uvodi prošlost u budućnost, uvodi emociju u racio. Bogatstvo ukrasa apliciranih na inače pročišćene modularne strukture, nagriza konstruktivistički pristup i podsjeća nas na nevinost predindustrijskog perioda kada priroda još nije pretvorena u carstvo artificijelnosti. Ukras  je ovdje poziv za osvještavanje svega što je izgubljeno te prilika za trenutno evociranje iskustva koje postoji još samo kao sjećanje ili fantazija. Skulpture Nevena Bilića reflektiraju suvremenu krizu kolektivnih i individualnih identiteta koja se očituje u sveprisutnoj težnji da se obuhvati i bude sve što je moguće biti – proturječjima usprkos, napisala je Vana Gović, u katalogu izložbe.