U matuljskoj sportskoj dvorani održana sjednica vijeća – Nakon tehničkog rebalansa proračun povećan za više od 52 milijuna kuna

Početkom studenog počinje bušenje druge cijevi tunela Učka, najavio je načelnik Općine Matulji Mario Ćiković. Tako će se s istarske strane tunela srušiti Inina benzinska crpka, a traži se rješenje za mještane sela Benčinići.

Matulji – Nakon dvije ‘dopisne sjednice’ održane u elektronskom obliku, matuljski vijećnici prekjučer su održali ‘postkorona‘ sjednicu vijeća uživo.

Za ovu priliku po posebnim uputstvima epidemiologa, dio školske sportske dvorane pretvoren je u improviziranu vijećnicu. Vijećnici raspoređeni uz propisanu fizičku distancu, nakon duljeg aktualnog sata, na kojem su dominirala pitanja vezana uz prometnu infrastrukturu, donijeli su niz odluka uključujući i tehnički rebalans koji je povećao matuljski proračun za više od 52 milijuna kuna.

Početkom studenog počinje bušenje druge cijevi tunela Učka, najavio je načelnik Općine Matulji Mario Ćiković. Tako će se s istarske strane tunela srušiti Inina benzinska crpka, a traži se rješenje za mještane sela Benčinići. Također, kao kompenzaciju Ina bi trebala dobiti parcelu od oko 500 četvornih metara s kvarnerske strane tunela Učka. Ta parcela imat će vidikovac na Kvarner, a gradila bi se benzinska pumpa s popratnim sadržajima koji uključuju i ugostiteljski objekt.

– Važeći Proračun Općine Matulji za 2020. godinu, donijet je na sjednici Općinskog vijeća dana 10. prosinca 2019.g., a ukupno iznosi 73.035.600 kuna. I. izmjene Proračuna Općine Matulji za 2020. godinu predlažu se prvenstveno radi prijenosa rezultata poslovanja Općine Matulji iz 2019.godine po Godišnjem obračunu Proračuna za 2019.godinu i to kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani. Manjim dijelom važeći je Proračun ovim izmjenama korigiran kao posljedica ostvarenja određenih namjenskih prihoda odnosno nužnosti povećanja dijela postojećih rashoda koji se financiraju iz tih prihoda. Zasigurno je da će Proračun biti nužno uskoro ponovno mijenjati radi usklađenja većine stavaka s posljedicama posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, a ovim prijedlogom Proračun se samo djelomično mijenja uslijed navedenih razloga vezano uz epidemiju i to na prihodovnoj strani. Naime s obzirom na brojne nepoznanice povezane s dužinom trajanja mjera donesenih od strane nadležnih tijela RH koje će zasigurno utjecati i na težinu posljedica za gospodarska, socijalna i brojna druga područja društvenog života, u ovome trenutku vrlo je teško procijeniti u kome smjeru i obimu je potrebno korigirati prihodovnu i posebno rashodovnu stranu Proračuna. Predložene Izmjene na prihodovnoj strani baziraju se isključivo na gruboj procjeni mjera koje je donijela Vlada RH kao i mjera koje je donijelo Općinsko vijeće, a kojima se olakšava položaj poduzetnika kroz oslobođenje, umanjenje ili odgodu plaćanja poreza i drugih javnih davanja. Dakle možemo ukratko reći da se radi o „tehničkom rebalansu“ , a da će sveobuhvatni rebalans Proračuna za 2020.godinu biti predložen Općinskom vijeću odmah po završetku prvog polugodišta odnosno odmah nakon 30.06.2020.godine, za kada ćemo vjerujemo raspolagati preciznijim podacima o ostvarenju proračunskih prihoda i rashoda u razdoblju trajanja mjera. Također ističemo da je Općinski načelnik donio Uputu o načinu izvršavanja Proračuna za 2020.godinu za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom SARS-CoV-2. Uputom je određeno da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nije dozvoljeno izvršavanje dijela planiranih rashoda Proračuna niti ugovaranje novih obveza unutar planiranih sredstava, osim rashoda nužnih za redovno funkcioniranje službi, rashoda po osnovi ugovorenih investicijskih projekata, rashoda na ime naknada građanima i kućanstvima u okviru Programa socijalne skrbi i Programa obrazovanja (stipendije) te rashoda za potpore poduzetnicima u okviru Programa gospodarstva. S time u vezi već su izrađeni određeni izračuni mogućih ušteda po svim programima, aktivnostima i projektima, ali kako smo već istaknuli, konačan iznos eventualnih umanjenja proračunskih stavaka bit će moguće utvrditi tek nakon što prestanu mjere. Prema ovom prijedlogu ukupno bi se Proračun Općine Matulji povećao za 52.627.510 kuna ili za 72,06% te bi isti, u odnosu na važeći Proračun, istaknuo je pročelnik Danijel Jerman.

error: Content is protected !!