U oku kamere: Brgujci pobirali jaja

pobiranje_jaja_brgud

Od kuće do kuće, prvo gre muzika, pa košić i škatula za šolde, aš je zadnjih par let teško prodat jaja ka se poberu. Znate, oni ‘hacapi’ i se moguće inspekcije…

Brgud – Po užanci, Brgujci su se rano ujutro spravili pobirat jaja. Saki se je omačkaral po svojin gušti, tako da je tu bilo indijanci, kauboji, mački, štrigi, ali najviše onih ki su ziz pikabita va konobi zvukli robu od noni i nonoti.

Od kuće do kuće, prvo gre muzika, pa košić i škatula za šolde, aš je zadnjih par let teško prodat jaja ka se poberu. Znate, oni ‘hacapi’ i se moguće inspekcije… Od dolinjskega kraja prema gori, do crikve, ravnice, pa na Krašišće i Slavićov brig, da bi se kasno uvečer finilo va Štambuliji… Da se užanca ne zatare!!!

Nekoliko fotografija pogledajte na ovom linku

M. A. / PodUčkun.net

error: Content is protected !!