U oku kamere: Počela dodjela kompostera @ Matulji

dodjela_kompostera_zmergo_2014 (1)

Kao glavni cilj projekta, navodi podizanje razine znanja i svijesti svih građana s posebnim naglaskom na kompostiranje i smanjenje količine biootpada koje se odvozi na odlagalište.

Matulji – U sklopu projekta Ekološki centar Opatija kojeg Udruga Žmergo provodi u partnerstvu s Primorsko-goranskom županijom, Komunalcem d.o.o. Jurdani, Parkovima d.o.o Opatija, Društvom Naša Djeca Opatija i uz financijsku potporu Primorsko – goranske županije, Grada Opatije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te uz suradnju Općine Matulji podijeljeni su komposteri prijavljenim građanima s područja Općine Matulji i Grada Opatije.

dodjela_kompostera_zmergo_2014 (3)

Svi korisnici kojima je komposter dodijeljen su vrlo zadovoljni istim te su se naveliko uovili kompostiranja koje sada i sami promoviraju. Prilikom jedne od primopredaja kompostera, upriličenoj jučer na području Općine Matulji, kod obitelji Peričić, Tanja Fatur iz Primorsko – goranske županije je izjavila: ”Primorsko-goranska županija je 2010. godine s ciljem nastavka projekta ”Smanjenje biorazgradivog otpada u domaćinstvima“ sufinancirala akciju dodjeljivanja kompostera građanima u Gradu Opatiji i Općini Matulji. Provedena akcija dovela je do velikog broja upita građana za treninzima kompostiranja kao i samim komposterima, te je ukazala na potrebu nastavljanja ovakvih akcija. Iz navedenog razloga ovaj Upravni odjel je u suradnji sa Udrugom Žmergo, prijavio projekt Ekološki centar Opatija, na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva. Fond je odobrio sufinanciranje projekta u 40% iznosa.”

Kao glavni cilj projekta, navodi podizanje razine znanja i svijesti svih građana s posebnim naglaskom na kompostiranje i smanjenje količine biootpada koje se odvozi na odlagalište.

dodjela_kompostera_zmergo_2014 (2)

Na stav PGŽ-a nadovezala se Daniela Karuza kao predstavnica Komunalca d.o.o. koja se složila da je promocija pravilnog odlaganja otpada, uključujući smanjenje biootpada na odlagalištima neophodna te nastavila: “Svoje opredjeljenje prema održivom razvoju i zaštiti okoliša Komunalac d.o.o. Jurdani dokazuje organiziranjem i sudjelovanjem u ovom i sličnim projektima. Odvojeno odlaganje korisnog otpada zadatak je koji stoji i pred nama i pred našim korisnicima. Iskustvo nas je naučilo kako se najbolja edukacija provodi uključivanjem korisnika u projekte. Stoga smo, ovakvu akciju prvi put pokrenuli još 2011. godine, kada smo podijelili nešto više od 250 kompostera na području Grada Opatije i Općine Matulji, uz neposrednu edukaciju prilikom dodjele. Naš cilj je, da i dalje, promoviramo ekološku svijest i omogućavamo napredak održivom postupanju s otpadom, putem ovog i sličnih projekata.”

Zadovoljstvo do sada odrađenim pokazala je i Dina Benazić iz Udruge Žmergo koja je najavila i sutrašnji trening kompostiranja koji će se odviti u sklopu Ekološke tržnice u Opatiji, iza zgrade u kojoj se nalazi Udruga Žmergo (Viktora Cara Emina 3, Opatija) s početkom u 10 sati te će biti otvoren za sve zainteresirane. Osim toga, najavljena je i podjela kompostera te radionice s djecom u osnovnim školama u Opatiji, Matuljima i Brešcima, kao i njihovim područnim školama.

N. C. / PodUčkun.net

error: Content is protected !!