U OKU KAMERE Položen kamen temeljac za dogradnju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu @ Ika

Rok za završetak radova je godina dana, vrijednost investicije 14,8 milijuna kuna, to je prva faza izgradnje mini campusa pri FMTU-u

Ika – Svečanim polaganjem kamena temeljca, odnosno ugradnjom tuljca s poveljom započeli su radovi na izgradnji aneksa zgrade Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki.

— Ovo je prvi korak ka dugo očekivanom cilju izgradnje mini campusa u Iki koji će budućim generacijama studenata omogućiti kvalitetnije uvjete studiranja, stručnoga usavršavanja i znanstvenoga napredovanja, stoji u povelji.

Aneks zgrade fakulteta projektirao je ovlašteni arhitekt Tomislav Kukin sa suradnicima. Građevinske radove izvodi GP Krk, a nadzor obavlja tvrtka Centurio.

Ukupna je vrijednost radova 14,8 milijuna kuna, od čega je 7 milijuna osiguralo resorno ministarstvo, 2,2 milijuna Sveučilište u Rijeci, a ostala potrebna sredstva sam Fakultet. Rok za završetak radova je godina dana.

Tuljac s poveljom je u temelje nove zgrade položila ministrica znanosti i obrazovanja RH prof.dr.sc Blaženka Divjak, a prve su lopate cementa u temelje ugradili dekanica Fakulteta Dora Smolčić Jurdana, rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija te župan primorsko-goranski Zlatko Komadina i gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić.

Sretna sam što će studenti i djelatnici Fakulteta dobiti primjerene uvjete za studiranje i razvoj znanstvenog rada. Turizam je propulzivna grana u Hrvatskoj te su kompetencije koje se stječu na ovom Fakultetu iznimno važne za lako zapošljavaju na tržištu i kvalitetu rada u turizmu, naglasila je ministrica Blaženka Divjak.

Ulaganja u infrastrukturu su samo okvir za ljude i za veću kvalitetu rada, ujedno ovo je i početak izgradnje mini campusa na predivnoj, atraktivnoj lokaciji u kojem će Sveučilište imati centar međunarodnih znanstvenih događaja, razne međunarodne ljetne škole, kazala je rektorica Prijić Samaržija.

U ime cijeloga Fakulteta zahvaljujem, ovo je izniman događaj za nas koji nam omogućava realizaciju raznih programa, Ministarstvo znanosti i Sveučilište u Rijeci prepoznali su nas kao jedan od važnih projekata, zahvalila je dekanica Smolčić Jurdana.

Na FMTU se trenutno školuje 2 100 studenata, u dva preddiplomska, četiri diplomska, dva specijalistička i dva doktorska studija, a Fakultet nudi i mnoge programe cjeloživotnog učenja. FMTU je Hrvatska u malom jer je svega 30 posto studenata sa šireg riječkog područja, a njih čak 70 posto dolazi iz drugih krajeva naše zemlje. Za kraj dodajmo da je do sada više od 15 tisuća akademski obrazovanih građana steklo diplomu na FMTU-u te da, nakon diplome, njih 78 posto u roku od 6 mjeseci nalazi posao u struci.

 

error: Content is protected !!