U oku kamere: Pust je pal, pal je pust @ Matulji

Pust je pal, pal je pust @ Matulji

Pust je pal, pal je pust @ Matulji

Detalji uklanjanja Pusta koji je bio obučen u biciklističku odjeću i posjednut na bicikl – pa je tako bilo jasno da je njegova pojava trebala aludirati na Fredija Šainu, predsjednika Pusnog odbora Matulji, tijela koje je odlučivalo o promjeni lokacije za postavljanje ”službenog” Pusta na pal prekoputa sportske dvorane – još uvijek su nepoznati.

Matulji – Logistički problemi oko toga kako će se dva matuljska pusta spaliti na Pepelnicu postali su suvišni. Naime, uklonjen je onaj ”neslužbeni” Pust koji je postavljen na ”tradicionalno” mjesto na Kancilerovoj šterni, odnosno na glavnom matuljskom raskršću, pokraj kafića DM.

pust_matulji_dm_pal_2014 (1)

Detalji uklanjanja Pusta koji je bio obučen u biciklističku odjeću i posjednut na bicikl – pa je tako bilo jasno da je njegova pojava trebala aludirati na Fredija Šainu, predsjednika Pusnog odbora Matulji, tijela koje je odlučivalo o promjeni lokacije za postavljanje ”službenog” Pusta na pal prekoputa sportske dvorane – još uvijek su nepoznati.

Zna se samo da je Pust nestao pod okriljem noći, stoga ”dobro obaviješteni” matuljski ”pusni krugovi” pretpostavljaju da se radi o lukavoj ”diverziji” samo nekoliko dana prije nego što je ”Pust biciklist” trebao biti osuđen i spaljen.

Kako bilo, zanimljiva matuljska priča o ”dva pusta” dobila je ovom epizodom novi moment, a sigurno je samo jedno – Pust je pal, a pal je ostao pust…

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!