U oku kamere: Pužev komun poslao poruku preko Pusta – Ne žele da se zatvori Dječji vrtić Brešca @ Permani

Mještani Puževog komuna Pustom pokazali neslaganje s idejom da se Dječji vrtić Brešca zatvori, a njegovi korisnici premjeste na lokaciju Dječjeg vrtića Veli Brgud. Ovog protestnog vrtićkog Pusta uhvatilo je i naše oko kamere.

Permani – Ne zatvaranju Dječjeg vrtića u Brešcima, najavljenog u kombinaciji sa zatvaranjem škole u Velom Brgudu i preseljenjem područnog vrtića za ovaj dio Matulja u tu zgradu, mještani Puževa komuna rekli su putem – Pusta.

Kako su poručili stanovnici ovog mjesnog odbora s „centrom“ u Permanima, Pužev komun geografski je najveći mjesni odbor u Općini Matulji i njegovi mještani smatraju kako je nedopustivo da kao takav ostane bez predškolske ustanove.

Dječji vrtić Brešca iz godine u godinu pohađa maksimalan broj djece, a ukoliko bi se nudili veći kapaciteti i/ili cjelodnevni boravak djece (što je i bio zahtjev roditelja), uvjerenja su kako bi se isti popunili. Dječji vrtić Brešca ima neopisivu draž i usudili bi se reći obiteljsku atmosferu, dozvoljava dječju slobodu rijetko viđenu u vrtićima i treba poslužiti kao primjer ostalima. Ove godine obilježava se čak 45 godina otkako vrtić na Brešcima postoji, zbog čega ga karakterizira duga tradicija, s naglaskom na njegovanje kulturne baštine ovog kraja, kazali su mještani, istaknuvši kako bi zatvaranje Dječjeg vrtića Brešca bilo protivno strateškom razvojnom planu Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020., ali i Odluci o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Ideja da se postojeći Dječji vrtić na Velom Brgudu obnovi i da se time povećaju postojeći kapaciteti kao i standard za djecu koju isti pohađaju pozdravljena je i od strane mještana Puževog komuna. Međutim, mještani su uvjereni da će nakon obnove Dječjeg vrtića Veli Brgudu i zatvaranja postojećeg Dječjeg vrtića Brešci, projekt izgradnje vrtića i jaslica Brešca biti zauvijek zaboravljen, iako je u javnosti iskomunicirana informacija o planu izgradnje, zbog čega se svojevremeno izglasao i Detaljni plan uređenja zone društvenih sadržaja Brešca.

– Ovim putem, mještani Puževog komuna obavještavaju da peticiju protiv zatvaranja Dječijeg vrtića Brešci možete potpisati u Butigi kod Milenke. Ujedno, unaprijed zahvaljuju svima koji se odazovu i podrže ih u ovoj „borbi“, kazali su organizatori inicijative.

D. Ž. / PodUčkun.net

error: Content is protected !!