U OKU KAMERE Toplomjer za beskontaktno mjerenje temperature doniran centru primarne zdravstvene zaštite

– Ovim se putem zahvaljujemo liječnicima Centra na inicijativi, a Općina Matulji će nastaviti, u okviru mogućnosti, podupirati i nadalje slične prijedloge i akcije, poručili su iz općine Matulji.

Matulji – Na inicijativu dr. Mladena Prenca, a za potrebe svih liječnika koji imaju ordinacije u Centru primarne zdravstvene zaštite, Općina Matulji nabavila je beskontaktni toplomjer.

– Toplomjer je jučer uručen liječnicima, a koristit će tako da će se pacijentima mjeriti temperatura već kod ulaska u Centar. Sigurni smo da će ova donacija doprinijeti većem stupnju sigurnosti svih pacijenata i djelatnika koji rade u Centru primarne zdravstvene zaštite, a sve u cilju što ranijeg suzbijanja bolesti Covid 19. Ovim se putem zahvaljujemo liječnicima Centra na inicijativi, a Općina Matulji će nastaviti, u okviru mogućnosti, podupirati i nadalje slične prijedloge i akcije, poručili su iz općine Matulji.

error: Content is protected !!