U OKU KAMERE Tvrtka 3t.cable proslavila 25 godina uspješnog rada te predstavila projekt RUNE @ Opatija

U OKU KAMERE Tvrtka 3t.cable proslavila 25 godina uspješnog rada te predstavila projekt RUNE @ Opatija

Saša i Rajko Ukić

Naša misija je svojim poslovanjem, kroz inovacije i unapređenja, kontinuirano stvarati nove vrijednosti korisnicima naših proizvoda i usluga poslovnim partnerima i zaposlenicima te društvu u cjelini, poručili su iz tvrtke 3t.cable.

Opatija – Tvrtka 3t.cable danas je svečanim ručkom održanim u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner obilježila 25 godina uspješnog rada. Tom prilikom predstavljen je jedinstveni projekt RUNE – Rural Network project.

3t.cable je privatno poduzeće koje uspješno i kontinuirano doprinosi razvijanju komunikacijskih tehnologija te već dugi niz godina njeguje svoju tradiciju inventivnosti i kvalitete. Pravilnim odnosom vrijednosti znanja, iskustva i zdravog poslovnog okruženjem te vodeći svojom misijom i vizijom smjestili smo se u sam vrh hrvatske ponude na području komunikacijskih tehnologija.

– Naša misija je svojim poslovanjem, kroz inovacije i unapređenja, kontinuirano stvarati nove vrijednosti korisnicima naših proizvoda i usluga poslovnim partnerima i zaposlenicima te društvu u cjelini. Njihove usluge tražene su na svim većim događanjima, u hotelskim sustavima i odmaralištima, u institucijama gradskih uprava, u poslovnim objektima, brojnim tvrtkama, u sustavu obrazovanja te projektiranju i građenju… Inženjerski pristupamo mrežama, proizvodimo i gradimo sustave, testiramo ih, educiramo svoje osoblje za vođenje sustava, pružamo stalnu tehničku podršku te nudimo kompletna rješenja po sistemu ključ u ruke kreirana prema željama klijenata. Također, pratimo svjetske tehnološke trendove, a kvaliteti i brzini izvođenja posvećujemo veliku pozornost s ciljem postizanja najboljih rezultata i zadovoljstva svojih klijenata. Stalno usavršavanja u težnja za inovativnim rješenjima naš su put prema cilju, poručili su iz tvrtke 3t.cable.

Rural Network Project (RUNE) pokrenut je s ciljem osiguranja ultra-brze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije) i Slovenije.

– S izgradnjom na područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RUNE će pomoći jedinicama lokalne samouprave u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps. Ovakav koncept gradnje mreže također omogućuje liberalizaciju tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga, što u konačnici krajnjem korisniku, stanaru naselja daje mogućnost neovisnog odabira operatera – pružatelja usluga koji je cijenom i kvalitetom usluge za njega najpovoljniji, svim operatorima jamči ravnopravan pristup korisnicima uz jednake uvjete. Također, RUNE je prvi i u ovom trenutku jedini međunarodni projekt na nivou Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem ultra-brze širokopojasne infrastrukture. S obzirom na to da se projekt RUNE provodi u dvije države članice EU isti doprinosi ideji spajanja 28 nacionalnih u jedno jedinstveno digitalno tržište. Kako bi se osigurala jednakost na jedinstvenom digitalnom tržištu, sve komunikacijske infrastrukture morat će slijediti ista pravila i nuditi minimalni paket infrastrukturnih usluga (bitstream/IPstream nivoa) svim građanima EU. Opisani proces može se činiti revolucionarnim za tradicionalne vertikalno integrirane operatore no isti je započeo unatrag nekoliko godina. Dobar primjer navedenog je Telecom Single Market direktiva koja je na primjer smanjila cijene roaming usluga na mobilnim mrežama. Kako ruralna područja Europe nisu pokrivena adekvatnom širokopojasnom infrastrukturom, postoji mogućnost da se ovaj revolucionarni proces pokrene odozdo prema gore (bottom-up). Upravo ovdje se pozicionira projekt RUNE s izgradnjom međudržavne otvorene širokopojasne infrastrukture. Također, projekt RUNE je član pokreta „Fibre To The People“ čija je misija razviti svijest o potrebi i obvezi omogućavanja otvorenog širokopojasnog pristupa svim građanima bez obzira gdje se oni nalazili. Po završetku izgradnje, infrastrukturom će se upravljati po modelu otvorene pristupne aktivne mreže (bitstream tip), dajući svim pružateljima usluga mogućnost pristupa krajnjim korisnicima pod jednakim uvjetima. Transparentna među-operatorska ponuda, u kojoj će biti navedeni svi uvjeti korištenja te povezane procedure, bit će javno dostupna. Održavanje i popravci na mreži ugovorit će se s lokalnim kompanijama, te će tako osigurati najkraće moguće vrijeme otklanjanja eventualnih kvarova, dodali su iz tvrtke 3t.cable.

error: Content is protected !!