U OKU KAMERE U Brseču nastavljeni infrastrukturni radovi, u Kraju se intenzivno radi na novom Interpretacijskom centru ‘Viktor Car Emin’

Pri kraju je probijanje ceste za naselje Žuntarovo, dok se u Kraju intenzivno radi na novom Interpretacijskom centru Viktor Car Emin.

Breseč – Nakon pauze nastavljena je izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u Brseču kojom će se omogućiti spajanje novih 40-tak objekata na sustav sanitarne odvodnje, te će se pustiti u funkciju postojeća mreža koja do sada nije mogla biti u funkciji s već postojećih 40 priključaka.

Podsjetimo, s radovima se započelo krajem prošle godine, a ugovoreni rok završetka gradnje je kraj svibnja kako bi već ovu ljetnu sezonu omogućili građanima priključenje na sustav sanitarne kanalizacije. Projekt izgradnje kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč sastoji se od dogradnje postojećeg sustava sanitarne kanalizacije u staroj jezgri naselja Brseč koji do sada nije mogao biti u funkciji, proširenja mreže u ostatku naselja i proširenja i poboljšanja postojećeg sustava vodoopskrbe. U sklopu ovog projekta gradi se cca 1.650 m kolektora sanitarne kanalizacije, 3 kanalizacijske crpne stanice s tlačnim vodovima ukupne duljine cca 300 m, te rekonstrukcija i izgradnja cca 530 m vodoopskrbne mreže. Sve crpne stanice bit će spojene na nadzorno upravljački sustav Liburnijskih voda.

Osim ove ‘podzemne’ u Brsceču se odvija još jedan infrastrukturni projekt. Naime, pri kraju je probijanje ceste za naselje Žuntarovo, dok se u Kraju intenzivno radi na novom Interpretacijskom centru Viktor Car Emin.

– Područje Mošćeničke Drage dalo je tri velika književnika, čija povijesna jeka i danas odzvanja. To su Eugen Kumičić, Rikard Katalinić Jeretov i Viktor Car Emin. Moramo biti ponosni na činjenicu da je mali kraj dao tako velike umjetnike, od kojih je posebno dubok trag ostavio Car Emin. Tim tragom, na inicijativu udruge Kraj općina je pokrenula proces uređenja jedne stare kuće koja bi poslužila kao mjesto sjedište udruge i memorijalni centar posvećen Viktoru Caru Eminu. Moramo se zajedno potruditi da Emina vratimo svome kraju, da dobije, kao što je Kumičić dobio u Brseču, svoje zaslužno mjesto, gdje će se čitati, proučavati i studirati sve ono što je iza sebe ostavio, kazao je načelnik Riccardo Staraj koji vjeruje da će njegova ostavština biti objedinjena u rodnom mu Kraju.

error: Content is protected !!