U oku kamere: Započela rekonstrukcija raskršća državne ceste i skretanja za Miklaviju @ Matulji

Radovi su vrijedni 1,72 milijuna kuna, a rok je tri mjeseca. Radovi će obuhvaćati izgradnju treće, skretajne trake iz oba smjera u dužini ukupno od oko 250 metara, izgradnju tridesetak metara asfaltirane ceste prema radnoj zoni te sve prateće infrastrukture – električnih vodova, vodovoda, oborinske kanalizacije i javne rasvjete.

Matulji – Rekonstrukcija raskršća državne ceste D8 sa spojnom cestom za Radnu zonu Miklavija započela je jučer, a lokacija nešto iznad Permana bit će pod okupacijom radnih strojeva sljedeća tri mjeseca, no to ne bi trebalo previše utjecati na promet jer će se radovi uglavnom odvijati izvan trase državne ceste.

– Zadovoljni smo da su otvoreni radovi na raskršću državne ceste D8 sa spojnom cestom za Miklaviju. S HC-om kao investitorom dogovorili smo se da oni snose veći dio troškova, a Općina Matulji podmirit će trošak premještanja infrastrukture iz trupa državne ceste na spojnu cestu za radnu zonu, kazao je načelnik Općine Matulji Mario Ćiković, koji je početak radova predstavio u društvu kolega iz Općine Matulji, predstavnika izvođača radova GPP Mikić – direktora Nikole Turčića te Ivice Grpčića, predstavnika IGH kao nadzornog organa na gradilištu.

Turčić je objasnio da je GPP Mikić radove dobio temeljem javnog natječaja na kojem su ponudili najpovoljniju cijenu za radove.

– Iznos radova je 1,724 milijuna kuna bez PDV-a, a rok za provođenje radova je tri mjeseca, što je dovoljno vremena da se izvrše planirani radovi, kazao je Turčić.

Radovi će obuhvaćati izgradnju treće, skretajne trake iz oba smjera u dužini ukupno od oko 250 metara, izgradnju tridesetak metara asfaltirane ceste prema radnoj zoni te sve prateće infrastrukture – električnih vodova, vodovoda, oborinske kanalizacije i javne rasvjete.

– Samo manji dio radova odvijat će se na trupu državne ceste, a tada će promet biti reguliran semaforima. Ali, s obzirom da ovo nije izrazito prometna cesta, vjerujem da će to biti manje teškoće i da ćemo bez problema dočekati završetak radova u rujnu, kazao je Ćiković koji je naglasio da će nakon toga i Općina nastaviti ulaganje u širenje infrastrukture u radnoj zoni.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!