U oku kamere: Započeli radovi na sanaciji istočnog aneksa Guvernerove palače gdje je nekad bio klub Python @ Rijeka

Prva faza radova – sanacija krovišta, terase i zidova – vrijedna je 800 tisuća kuna, a po polovicu sredstava osigurali su Primorsko-goranska županija i Ministarstvo kulture.

Rijeka – Započeli su radovi na sanaciji istočnog aneksa Guvernerove palače, za što je iz proračuna Primorsko-goranske županije osigurano 400.000 kuna. Isti iznos odobrilo je i Ministarstvo kulture što je dovoljno za prvu fazu projekta, sanaciju krovišta, terase i zidova.

Drugom fazom predviđeno je unutrašnje uređenje muzejskog kafea koji bi nadopunjavao sadržaje Guvernerove palače. Prema izvornom projektu Alajosza Hauszmana iz 1893. godine istočni aneks bio je namijenjen za zimski vrt, odnosno oranžerij. Prostor je godinama bio zapušten, a svojevremeno je u njemu bio riječki rock club – Python. Radovi na sanaciji istočnog aneksa trebali bi biti dovršeni u ožujku ove godine.

D. Ž. / PodUčkun.net

error: Content is protected !!