U ponedjeljak kreće skupljanje otpada „od vrata do vrata“ – Tisuću kuna kazne svima koji ne preuzmu vrećice @ Matulji

Frlan je istaknuo kako će se do 15. listopada dati još rok „tolerancije“ da se svi građani uključe u sustav prikupljanja putem vrećica, ali da nakon toga kreću opomene i kazne, koje sukladno Odluci o komunalnom redu, mogu iznositi 1.000 kuna.

Matulji – Sustav odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ na području Matulja starta 1. listopada, a istog dana kreće i uklananje postojećih spremnika – baja za otpad s matuljskih ulica. Na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji u Jurdanima zamjenik načelnika Bruno Frlan, direktor Komunalca Ervino Mrak i rukovoditelj RJ Usluge Duško Kulaš pozvali su građane koji to nisu učinili da čim prije preuzmu vrećice za otpad jer bez njih neće moći koristiti uslugu.

– Otpad će se odlagati u dvije frakcije, miješani i biorazgradljivi komunalni otpad te reciklabilni komunalni otpad, u vrećice kapaciteta 30 i 60 litara koje je davatelj usluge Komunalac d.o.o. Jurdani u prethodna dva mjeseca predao korisnicima usluge. Vrećice je preuzelo oko 75 posto korisnika, a preostali korisnici koji to do sada nisu učinili mogu iste preuzeti na lokaciji Komunalca u Jurdanima. Budući da je prema postojećim propisima obvezno korištenje usluge zbrinjavanja komunalnog otpada korisnici usluge koji zaključno sa 15. listopada godine ne preuzmu propisane vrećice za odlaganje otpada podliježu sankcijama, rekao je Mrak.

Frlan je istaknuo kako će se do 15. listopada dati još rok „tolerancije“ da se svi građani uključe u sustav prikupljanja putem vrećica, ali da nakon toga kreću opomene i kazne, koje sukladno Odluci o komunalnom redu, mogu iznositi 1.000 kuna.

Do 15. listopada trebale bi biti uklonjeni i postojeći spremnici, s time da će se prva dva dana listopada uklanjati iz mjesta Permani, Brešca, Ružići, Poljane, Mali i Veli Brgud i sve do Muna, zatim 3.i 4. listopada na redu su Jurdani, Mučići, Rupa, Lipa, Pasjak, Šapjane, Brdce.

Nakon toga, 5. i 6. 10. listopada bez spremnika će ostati Jušići, Vlahov Breg, Pešćenica, Korensko, Jurdanići, Žnjidari, Kućeli, Biškupi, Rukavac, Mihelići, Luskino, Mohorići, Rošići, a u posljednjoj fazi, od 9. do 13. listopada i Matulji, Mihotići, Frančići, Zvančići, Brnčići, Stanići, Kožuli te Bregi.

– Korisnici usluge obavezni su nakon uklanjanja spremnika otpad odlagati u preuzete vrećice i predavati ih davatelju usluge na javnoj površini, uz prometnicu na kojoj se vrši usluga, prema Kalendaru odvoza kojeg će primiti uz račun komunalnih usluga za mjesec rujan, a raspoloživi su i na web stranicama Komunalca i Općine Matulji. Dozvoljeno je odlaganje otpada isključivo u označenim vrećicama davatelja usluge, obzirom da se prilikom preuzimanja vrši evidencija predane količine. Neće se preuzimati na druge načine odloženi otpad, poput vrećica, kutija, kanti i slično, rekao je Kulaš.

Za razliku od privatnih osoba, pravne osobe moraju od Komunalca kupiti spremnike za odlaganje otpada. Veličinu spremnika svaka pravna osoba određuje samostalno prema procjeni količine otpada koju stvara vodeći računa da ista zadovolji potrebe za tjedan dana.

– S listopadom započinje naplata prema novom cjeniku usluga zasnovana na količini predanog otpada, pri čemu se naknada naplaćuje prema volumenu vrećice za miješani i biorazgradljivi otpad. Korisnici usluge koji iz ukupne količine komunalnog otpada koga su stvorili izdvoje više reciklabilne frakcije plaćat će u konačnosti manju naknadu što je dodatan motiv u nastojanju ostvarenja ciljeva smanjenja količine odloženog miješanog komunalnog otpada, zaključio je Kulaš.

Davor Žic / PodUčkun.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net