U roku od 10 dana s javnih površina u središtu Opatije bit će uklonjeni svi stari spremnici za komunalni otpad

Službe Grada Opatije nadzirat će pravilno odlaganje komunalnog otpada te će se nezakonito odlaganje komunalnog otpada na javnim površinama kažnjavati propisanom novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00/5.000,00/1.000,00 kuna. Grad Opatija će također pribaviti i video nadzornu opremu za nadziranje pravilnog odlaganja komunalnog otpada, poručili su iz grada Opatije.

Opatija –   S ciljem uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada u središtu Opatije u roku od 10 dana s javnih površina bit će stari uklonjeni spremnici za komunalni otpad te će se pristupiti odvojenom prikupljanju komunalnog otpada.

— Prva faza uklanjanja starih spremnika za komunalni otpad započeti će u ulicama Matka Laginje, Mileve Sušanj, Feliksa Peršića, 9. Rujna, Križišće, Jurja Dobrile, Stubište dr. Vande Ekl, Drage Gervaisa i Stubište Škrbići gdje je većina korisnika već preuzela pojedinačne spremnike za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, čime su ujedno stvoreni uvjeti za prelazak na novi sustav odvojenog prikupljanja otpada. Preostali korisnici bit će opskrbljeni spremnicima za odvojeno prikupljanje u roku od deset dana, a potom će uslijediti druga i završna faza uklanjanja starih spremnika na preostalim lokacijama užeg centra Grada Opatije. Za korisnike koji gravitiraju lokacijama Mrkat i Trg Vladimira Gortana zbrinjavanje komunalnog otpada će se riješiti postavom poluukopanih spremnika koji će se pustiti u funkciju unutar dva mjeseca te će na tim lokacijama do tada još privremeno ostati kontejneri koji će također biti predviđeni za odvojeno odlaganje otpada. Stoga molimo preostali manjinski dio korisnika da kontaktiraju trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. i da zaduže svoje spremnike za komunalni otpad jer u protivnom neće imati mogućnost zbrinjavanja komunalnog otpada. Trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. moguće je kontaktirati online ili  na 051 525 225 te 051 505 298. Službe Grada Opatije nadzirat će pravilno odlaganje komunalnog otpada te će se nezakonito odlaganje komunalnog otpada na javnim površinama kažnjavati propisanom novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00/5.000,00/1.000,00 kuna. Grad Opatija će također pribaviti i video nadzornu opremu za nadziranje pravilnog odlaganja komunalnog otpada, poručili su iz grada Opatije.

 

 

error: Content is protected !!