U Viškovu konstituirano vijeće, Bojan Kurelić predsjednik

Veselimo se budućem radu i implementaciji naših ideja i projekata u razvoj našeg Viškova i unaprjeđenju kvalitete života naših sugrađana, poručio je Bojan Kurelić, novoizabrani predsjednik vijeća Općine Viškovo.

Viškovo – Na danas održanoj konstituirajućoj sjednici potvrđeni su mandati novih vijećnika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

S osam glasova za i 7 suzdržanih Bojan Kurelić (AM – UK – Alternativa) izabran je za predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

– Ovim putem želim prvenstveno još jednom zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore i svojim glasom dali nam povjerenje. Isto tako želim se zahvaliti svim vijećnicima koji su moju kandidaturu podržali i na kraju za nju glasali. Pred nama je vrlo izazovno razdoblje za naše Viškovo i činjenica da vijeće i izvršna vlast od danas moraju funkcionirati u kohabitaciji ne smije biti prepreka niti jednom projektu i niti jednoj točki koja je u interesu naših građana. Veselimo se budućem radu i implementaciji naših ideja i projekata u razvoj našeg Viškova i unaprjeđenju kvalitete života naših sugrađana, poručio je Bojan Kurelić, novoizabrani predsjednik vijeća Općine Viškovo.