U vrijeme pandemije COVID-19 poticaj kulturnome sektoru doprinos je zdravijemu društvu

Piše: Srđan Kerčević, viši stručni suradnik za pripremu i provedbu strateških i razvojnih dokumenata i programa Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije

Upravo potičući primjere dobre prakse, s kojima se Primorsko-goranska županija ističe u području kulturnog i turističkog sektora, Regionalna razvojna agencija PGŽ želi motivirati javne ustanove u kulturi za što aktivniju pripremu i provedbu EU projekata, osobito u nepredvidljivim pandemijskim vremenima, kako bismo, osim snažnoga gospodarstva, imali zdravije, otvorenije i uključivije društvo.

Rijeka – Tijekom pandemije broj posjetitelja kulturnim ustanovama gotovo se prepolovio, što je značajno utjecalo na rad kulturnih ustanova. Gotovo dvije trećine – 74 posto hrvatskih muzeja zabilježio je pad broja posjetitelja od 50 – 100 posto, a 63 posto muzeja imalo je gubitke u vlastitim prihodima veće od 50 posto, rezultati su to online istraživanja o utjecaju pandemije na hrvatske muzeje koje je proveo Muzejski dokumentacijski centar.

Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, kao centar potpore Primorsko-goranskoj županiji, ali i gradovima, općinama i svim javnopravnim tijelima na njenom području za uspješnu pripremu i provedbu EU projekata, prepoznala je značaj kulture u cjelokupnom socio-ekonomskom razvoju regije. U suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka, u okviru projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije”, Agencija trenutno izrađuje Plan razvoja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za razdoblje do 2027. godine, koji će služiti muzeju kao važan dokument za korištenje budućih EU sredstava, ali i osnažiti ulogu kulture na području cijele županije, a i šire. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka istraživanjima kompleksne građe arheološkog, etnološkog, umjetničkog, kulturno-povijesnog obilježja, obrađuje i prezentira ulogu te razvoj društvenog bića na području Primorsko–goranske županije ukazujući na njegove posebnosti i odnose s drugim europskim sredinama tijekom višestoljetnog perioda. Plan razvoja muzeja će omogućiti strateško uklapanje rada muzeja u lokalne, regionalne, nacionalne i europske kulturne i druge politike, budući da je brojne aktivnosti muzeja moguće sufinancirati iz različitih europskih programa i fondova. Prvenstveno se to odnosi na Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače vrijednosti preko 130 milijun kuna, ali i proces digitalne transformacije muzeja te razvoja publike koji će ovaj muzej svrstati u red privlačnih, razvijenih i modernih muzeja čiji će fundus dugo vremena svjedočiti bogatoj i raznolikoj povijesti ovoga kraja.

Na tragu tih potencijala, Muzej je napravio značajne iskorake, ne samo u okviru unaprjeđenja rada Muzeja te kulturnih politika na regionalnoj razini, već i u nacionalnim okvirima, osobito uzimajući u obzir provedbu participativnog upravljanja u okviru projekta „Muzej budućnosti”, čime je postavio značajne standarde razvoja kulturne politike u Hrvatskoj.

Kako bi potaknula proces digitalne tranzicije ovog, u pandemijskim vremenima ranjivog sektora, Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije pokrenula je inicijativu digitalizacije ustanova u kulturi, a pilot projekt izrade mobilne i web aplikacije testira se upravo u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka, kao najvećem muzeju u Primorsko-goranskoj županiji. Digitalna aplikacija, predstavljat će spoj novih tehnologija u cilju predstavljanja kulturne baštine u turističku namjenu za sve posjetitelje, kako bi fundus Muzeja povećao svoju pristupačnost i bio uz korak s novim svjetskim tehnologijama.

Upravo potičući primjere dobre prakse, s kojima se Primorsko-goranska županija ističe u području kulturnog i turističkog sektora, Regionalna razvojna agencija PGŽ želi motivirati javne ustanove u kulturi za što aktivniju pripremu i provedbu EU projekata, osobito u nepredvidljivim pandemijskim vremenima, kako bismo, osim snažnoga gospodarstva, imali zdravije, otvorenije i uključivije društvo.

Više o EU fondovima i aktivnostima Regionalne razvojne agencije PGŽ možete pročitati na portalima: www.prigoda.hr i www.pametnaregija.hr.

Ovaj članak izrađen je u okviru EU projekta „Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“ financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Sadržaj članka je isključiva odgovornost Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije i ne odražava stajališta Europske unije.

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net