Učenici na terenskoj nastavi @ PP Učka

Učenici područnih škola iz Mošćeničke Drage i Lupoglava neposrednim su se istraživanjem vodenih staništa uvjerili u visoku kakvoću vode te veliku biološku raznolikost biljnog i životinjskog svijeta potoka Banine, dok su za to vrijeme učenici područne škole iz Veprinca sudjelovali u interaktivnim edukativnim radionicama te kao podmladak “Mreže škola” osmislili logo svoje škole.

Poklon – Povodom obilježavanja Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj (22.05.), Javna ustanova “Park prirode Učka” organizirala je 30. svibnja, prigodan program za učenike područnih škola iz Mošćeničke Drage, Lupoglava i Veprinca, članica “Mreže škola” Parka prirode Učka.

Učenici su prvo u “Učionici u prirodi” u neposrednoj blizini Poklona poslušali predavanje stručne suradnice za edukaciju Javne ustanove, mag. biol. Marte Blažević pod nazivom “Zaštita prirode u Parku prirode Učka”. Nakon toga uslijedila je šetnja edukativnom “Malikovom stazom” do lokaliteta Rečina gdje su pod vodstvom edukatorica Javne ustanove “Park prirode Učka”, Marte Blažević, mag.biol. i Andree Stojaković, mag.educ.phil. et paed. izvedene radionice i terenska nastava. Učenici područnih škola iz Mošćeničke Drage i Lupoglava neposrednim su se istraživanjem vodenih staništa uvjerili u visoku kakvoću vode te veliku biološku raznolikost biljnog i životinjskog svijeta potoka Banine, dok su za to vrijeme učenici područne škole iz Veprinca sudjelovali u interaktivnim edukativnim radionicama te kao podmladak “Mreže škola” osmislili logo svoje škole.

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom biološke raznolikosti kako bi ukazali na biološku raznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije. Također, ovaj nadnevak je i spomen na usvajanje “Konvencije o biološkoj raznolikosti”, jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode, čiji je cilj očuvanje biološke raznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora. Uz obilježavanje Međunarodnog dana biološke raznolikosti, 22. svibnja Republika Hrvatska obilježava i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, koji je donošenjem Zakona o zaštiti prirode 2003. godine proglasio Sabor Republike Hrvatske. Taj se dan svake godine obilježava raznim odgojnim, obrazovnim, rekreativnim, stručnim te drugim aktivnostima koje organiziraju nadležno ministarstvo, Državni zavod za zaštitu prirode te javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima.

Andrea Stojaković / Liburnija.net
Foto: PP Učka

error: Content is protected !!