Upisi u Dječji vrtić Opatija – Sva djeca koja zadovoljavaju uvjete upisa bit će upisana

Na listi čekanja za upis u jaslice je 22-oje djece, a za vrtić njih troje. Ta će djeca biti smještena u jaslice ili vrtić čim navrše jednu ili tri godine života. Ukupan broj polaznika opatijske predškolske ustanove 1. rujna 2020. bit će 456-ero djece.

Opatija – Okončan je upisni postupak u Dječjem vrtiću Opatija. Ukupno je pristiglo 156 prijava, od čega 133 prijave udovoljavaju uvjetima upisa, o čemu je ravnateljica Dječjeg vrtića Sabrina Jelić danas izvijestila osnivače iz grada Opatije. Na listi čekanja za upis u jaslice je 22-oje djece, a za vrtić njih troje. Ta će djeca biti smještena u jaslice ili vrtić čim navrše jednu ili tri godine života. Ukupan broj polaznika opatijske predškolske ustanove 1. rujna 2020. bit će 456-ero djece.

Upisana će biti sva djeca koja ispunjavanju uvjete upisa, odnosno čija su oba roditelja zaposlena i bar jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Opatije. I nezaposlenim roditeljima koji su podnijeli prijave za upis, u trenutku kada stupe u radni odnos, u razumnom roku od maksimalno dva tjedna bit će omogućen smještaj njihove djece u vrtić.

Ovogodišnje su prijave pokazale da je najveći pritisak za smještaj u jaslice, koje su pred svega nekoliko godina u Opatiji djelovale tek u dvije skupine, a sada je na području Opatije šest jasličkih skupina i  njih četiri u Lovranu , gdje će se zbog pojačanih potreba otvoriti još jedna, peta jaslička skupina. Za otvaranje nove jasličke skupine u Lovranu bit će potrebno zaposliti još jednog odgajatelja i spremačicu. Podsjećamo, nova se vrtićka zgrada gradi i na Veprincu, gdje će uz dvije vrtićke biti i još jedna jaslička skupina. Ukupan će broj jasličkih skupina Dječjeg vrtića Opatija tada biti dvanaest.

Rezultati upisa u Dječji vrtić Opatija biti će do kraja tjedna objavljeni na službenim internetskim  stranicama Dječjeg vrtića Opatija.

error: Content is protected !!