Upisi u Visoku poslovnu školu PAR otvoreni još ovaj tjedan

Centar obrazovanja koji spaja ljude sa znanjem pružajući nezaboravno iskustvo pozitivne promjene

Rijeka – Visoka poslovna škola PAR iz Rijeke kroz svoje preddiplomske i diplomske studije nudi programe Poslovno upravljanje, Upravljanje u gastronomiji i restoraterstvu, Upravljanje financijama, Management malih i srednjih poduzeća te Sportski management.

Nastava počinje 4. listopada 2021. godine.

Preddiplomski stručni studij Poslovnog upravljanja daje naglasak na stjecanju ekonomskih i menadžerskih kompetencija kao i primjenu znanja iz poslovnog upravljanja u suvremenim tržišnim uvjetima. Studenti razvijaju inicijativnost i poduzetnost pri razvoju novih poslovnih ideja implementirajući znanja iz financija, marketinga, komunikacija, računovodstva, logistike i primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju. Prepoznavanjem i kreiranjem novih poslovnih izazova digitalne transformacije studenti usavršavaju znanja i vještine iz područja organizacije i upravljanja poslovnim procesima te liderstva. S obzirom na globalizaciju te svakodnevno širenje poslovnih mreža, studente se potiče na učenje i korištenje stranih jezika kako bi se mogli koristiti suvremenim tehnikama vanjskotrgovinskog poslovanja i razvijati interkulturalnu svijest o poslovanju u globalnom poslovnom okruženju.

Preddiplomski stručni studij Upravljanja u gastronomiji i restoraterstvu naglasak stavlja na povezivanje osnovnih ekonomskih načela s glavnim značajkama ugostiteljske djelatnosti, usredotočujući se na gastronomiju i restoraterstvo. Studenti uče kako upravljati poslovanjem ugostiteljskih objekata primjenom menadžerskih funkcija te tako djelotvorno i sistemski koordinirati poslovne procese. Stjecanjem i primjenom menadžerskih kompetencija i tehnika studente se izučava kvalitetnim i modernim vještinama vođenja te prepoznavanju važnosti poslovne kulture i etike. Osim toga, identifikacijom marketinških strategija te primjenom istih u svrhu poboljšanja kvalitete poslovanja, ali i primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije i softverskih rješenja u gastronomiji i restoraterstvu, studenti stječu vještine potrebne za implementaciju njihove ponude i usluge koje stvaraju uvažavajući suvremene svjetske trendove, ali i standarde modernog kulinarstva. Stjecanjem znanja te tehnika o prezentaciji ponude i prodaje jela i pića, a istovremeno upravljanjem kvalitetom usluge, studente se priprema na samostalno oblikovanje jedinstvenog proizvoda s ciljem plasmana na domaće i inozemno tržište.

Specijalistički diplomski stručni studij Poslovno upravljanje temelji se na stjecanju kompetencija primjenjivih u menadžerskoj praksi poput razvoja kritičnog mišljenja, vođenja i timskog rada, generiranja novih poslovnih ideja, primjene digitalnih alata te komunikacijskih vještina u svakodnevnom poslovanju.

Odabirom usmjerenja Upravljanje malim i srednjim poduzećima, Upravljanje financijama ili Upravljanje u sportu, studenti se na drugoj godini studija fokusiraju na stjecanje specifičnih kompetencija za određeno područje poslovanja.

Smjer Upravljanje u malim i srednjim poduzećima usmjeren je na stjecanje kompetencija za upravljanje malim i agilnim poslovnim sustavima i njihovu pripremu za daljnji rast i razvoj u globalnom poslovnom okruženju.

Smjer Upravljanje financijama omogućuje stjecanje kompetencija u području poslovnih financija i kontrolinga kako bi pripremio buduće financijske menadžere za poslovne izazove.

Smjer Upravljanje u sportu prilagođen je stjecanju menadžerskih kompetencija za upravljanje sportskim organizacijama.

Prednosti PAR-a su da je studij za prave profesionalce i ljude iz struke, rad je organiziran u malim grupama, njeguje se mentorski pristup i konzultativna nastava, interakcija studenata i profesora te pristupačnost profesora i osoblja razlikuje PAR od ostalih fakulteta, studenti dobivaju stvarno iskustvo iz poslovnog svijeta, osigurani su a(tra)ktivni predavači iz prakse te studenti tako stječu vještine i znanja koja su tražena u realnom sektoru, socijalne kompetencije i kompetencije vođenja, osposobljava ih se za samostalno obavljanje poslova u poduzećima te preuzimanje odgovornih funkcija, a zadnje no nikako najmanje važno je umrežavanje odnosno networking- povezivanje s poslovnom zajednicom i kolegama.

PAR je prva i jedina neovisna visokoobrazovna institucija u Primorsko-goranskoj županiji. Za više informacija javite se na upisi@par.hr ili posjetite mrežne stranice www.par.hr.

Moj uspjeh ovisi o meni!