Uprava LRH odlučila da neće otpustiti 87 radnika @ Opatija

ambasador_lrh_ponuda (1)

Uprava LRH je 27. prosinca, donijela odluku da neće nastaviti sa započetom procedurom u vezi utvrđenja prestanka potrebe za stalnim radom za 87 radnika.

Opatija – Prema informacijama dostupnim na službenim stranicama, nakon obavljenih konzultacija, u kojima su svi sudionici uložili napor u smjeru iznalaženja mudre ravnoteže između svih zastupljenih interesa, kao i optimalnog razvoja Opatijske rivijere i Liburnia Riviera Hotela d.d., Uprava je, dana 27. prosinca, donijela odluku da neće nastaviti sa započetom procedurom u vezi utvrđenja prestanka potrebe za stalnim radom za 87 radnika.

Naime, na inicijativu gradonačelnika Opatije Ive Dujmića, obavljene su konzultacije u kojima su sudjelovali predstavnici dva najveća vlasnika Ivo Dujmić i Darko Ostoja te predsjednik Nadzornog odbora Franco Palma i Predsjednik Uprave Igor Šehanović. Liburnia Riviera Hoteli d.d. će koncentrirati svoje aktivnosti u smjeru realizacije započetih investicija i što bolje pripreme predstojeće turističke sezone. Također će pojačati napore za pripremu budućih investicija koje će osigurati postizanje zadanih ciljeva u narednim godinama.

Grad Opatija će podržati Liburnia Riviera Hotele d.d. u svim razvojnim projektima Društva, koje doprinose razvoju Opatije i u kojima se uvažavaju interesi lokalne zajednice, a također će dodatno pojačati napore u smjeru razvoja destinacije Opatijske rivijere, između ostalog, i kroz razvoj više kapitalnih projekata koji bi bili financirani putem europskih strukturnih fondova.

Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga kao vlasnici Nove Liburnije d.o.o., odnosno jedinice lokalne samouprave koje zastupaju interese svojih građana spremne su, kao i do sada, na suradnju i pružanje potpore u cilju osnaživanja Liburnia Riviera Hotela d.d., jednog od najjačih gospodarskih subjekata na Liburniji, s time da restruktuiranje Društva bude provedeno na socijalno odgovoran način. Želja i procjena svih zainteresiranih je da Opatijska rivijera mora i može imati cjelogodišnje poslovanje te da treba pronaći ravnotežu u provođenju restrukturiranja Društva i interesa zaposlenika, kao i lokalne zajednice.

Uprava Liburnia Riviera Hotela d.d. je, temeljem Zakona o radu, dana 5. prosinca 2013., pokrenula proceduru savjetovanja s Radničkim vijećem u vezi utvrđenja prestanka potrebe za stalnim radom za 87 radnika. Temeljni razlog za pokretanje procedure leži u činjenici da većina predloženih radnika nije u mogućnosti odrađivati redoviti godišnji fond sati, pa je za njih primjereniji ugovor o sezonskom radu. Svim radnicima bi bilo osigurano pravo na otpremninu, u skladu s Kolektivnim ugovorom. Radničko vijeće Liburnia Riviera Hotela d.d. je, dana 17. prosinca, uskratilo suglasnost u vezi namjere poslodavca.

N. C. / PodUčkun.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net