UPU Dobreć upućen na ponovljenu javnu raspravu


Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade, Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3. Rok za dostavljanje prijedloga i primjedbi je 15.03.2012. godine.
Opatija – Ponovljena javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Dobreć (uključivo namjene T2 i R7) i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica (UPU 5) provesti će se u razdoblju od 15. veljače do 15. ožujka 2012. godine.
Javni uvid u Plan moguć je svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, ulica M. Tita 3, prizemno.
Za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.) javno izlaganje održat će se 23.02.2012. u 13,00 sati, u Vijećnici Grada Opatije. Za građane i Vijeće mjesnog odbora izlaganje je zakazano istog dana, u 18,00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora Dobreć.
Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade, Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje prijedloga i primjedbi je 15.03.2012. godine.
Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!