Usvojen proračun od 214 milijuna: Amandmanom Igora Puža i većinske koalicije izdvojena sredstva za potpunu obnovu Doma Veprinac @ Opatija

Bez velike drame usvojen je večeras proračun Grada Opatije za 2018. godinu. Trebalo je, doduše, tri ili četiri “pauze za usuglašavanje”, da bi na koncu gradonačelnik Ivo Dujmić prihvatio većinu amandmana koje je predložila većinska većina.

Opatija – Neobična “svađa” dogodila se tijekom večerašnje rasprave o proračunu za 2018. godinu – gradonačelnik Ivo Dujmić i vijećnička većina u “konflikt” su došli oko toga kome će pripasti iznos od 150 tisuća kuna za financiranje sportskih klubova od posebnog interesa. No, spor nije bio u tome da su vijećnici htjeli “uzeti” sredstva gradonačelniku, nego su mu ih htjeli dati, ali Dujmić nije na to pristao.

– Na inicijativu gradonačelnika prije par godina je uvedena stavka potpore klubovima od posebnog interesa kao jedini način na koji gradonačelnik može poduprijeti klubove s velikim brojem djece i jakim seniorskim timovima. Sportski savez nema tu mogućnost, jer se sredstva raspodjeljuju sukladno kriterijima, pa je to prepušteno gradonačelniku jer je ta inicijativa bila jako dobra i treba ostati, najavio je predsjednik većinskog Kluba vijećnika SDP-AM-IDS-HSU-Unija Fernando Kirigin vraćanje stavke koja je u Dujmićevu prijedlogu proračuna izostala.

Međutim, gradonačelnik se na predloženom povećanju svojih ovlasti i financijskih sredstava odlučio zahvaliti i odbiti amandman “suprotnog tabora”.

– Sredstva za redovan rad sportskih klubva sada su sva prebačena Sportskom savezu. To što vi predlažete je protuzakonito i ja to neću raditi, odgovorio je Dujmić.

No, Kirigin se nije dao “smesti”, objašnjavajući kako se ne radi o sredstvima za redovan rad klubova, nego o posebnom iznosu.

– Sami ste rekli da su prebačena sredstva za redovan rad, ovdje se o tome ne radi. Sportski savez financira omladinske pogone, a ovdje se radi o velikim sportskim klubovima od posebnog interesa i Sportski savez ne može dodjeljivati takva sredstva, za to nemamo kriterije. Godinama ste to dodjeljivali, ne znam što se promijenilo. Smatram da je to bila vaša hvalevrijedna inicijativa koja ne smije biti ugašena, kazao je Kirigin.

Na koncu je usuglašeno da će sredstva izglasati Gradsko vijeće i uvrstiti izravno u proračun donaciju od 100 tisuća kuna NK Opatija i 35 tisuća kuna RK Liburnija Opatija. Većinu amandmana većine vijećnika je opatijski gradonačelnik na koncu i prihvatio, pri čemu je najveća novost izdvajanje 650 tisuća kuna za potpuno uređenje Doma Veprinac.

Upravo je sudbina ovog prostora dovela do najveće rasprave, jer u medijima je gradonačelnik Ivo Dujmić prozvao vijećnike koalicije SDP-AM-IDS-HSU-Unija da su namjerno ukinuli sredstva za sanaciju krova na domu kako bi “napakostili” vijećnici s njegove liste Zorici Sergo iz Veprinca.

– Osam godina sam se u ovoj vijećnici borio za ovo, a danas sam doživio takve stvari kakve nisam zaslužio, da me cijeli Veprinac zove da sam protiv sanacije krova doma. Mislim da svi znaju koliko sam se borio za sanaciju doma, zato zamjeram gradonačelniku koji je izjavio da je to atak na kolegicu Zoricu Sergo. Ovo je po meni veliki korak za Veprinac, mislim da to nije dovoljno za uređenje cijelog doma, ali vjerujemo da će biti dovoljan za prvu fazu i da ćemo u narednim godinama po konkretnim procjenama unijeti sva potrebna sredstva, kazao je Puž, a Sergo je zahvalila vijećnicima većine na predloženom amandmanu, kazavši kako nitko ne umanjuje njegove zasluge za Veprinac.

Problem je nastao u činjenici da je dosad, tijekom protekla dva mandata, Puž često predlagao da se sanira dom, no uvijek je odgovor bio da se to ne može učiniti jer se radi o nekretnini koja je u procesu povrata. Na to je gradonačelnika Dujmića podsjetio i vijećnik IDS-a Neven Varljen.

– Sjećate li se je li postojao u protekla dva mandata neki vijećnik iz Veprinca i zatražio da se sanira ta zgrada. I sjećate li se da ste tada skupa sa stručnim službama objašnjavali da je nezakonito i štetno ulagati u zgradu koja je u procesu povrata, kazao je Varljen na samom početku sjednice.

Dujmić je pokušao objasniti svoj prijedlog sanacije krovišta, ne ulazeći u povijest dugotrajnih rasprava o (ne)ulaganju u Dom.

– U Veprincu je situacija gdje, sa svim podacima koje imamo, upisano je vlasništvo Grada Opatije. Rekli smo da želimo sanirati tu zgradu i uložiti u krov, kazao je Dujmić.

Varljen mu je kazao kako to nije bilo pitanje, već da je pitanje bilo sjećate li se da vam je jedan vijećnik postavljao to pitanje, a da ste imali potpuno drugačiji odgovor.

– To je bio gospodin Puž. Bilo je tamo puno pravnih situacija… Mogao sam biti u krivu ranije, a ne znam u čemu je problem da se sada to ne napravi, poručio je Dujmić.

Varljen je ipak inzistirao na odgovoru.

– Ako ikad budem vodio kampanju za gradonačelnika ovog grada pokušat ću iskoristiti te vaše sposobnosti da možete govoriti o istoj stvari na dva različita načina. Zašto ne možete reći da ste pogriješili, a da je gospodin Puž bio u pravu. Zašto ne kažete da ste sada promijenili mišljenje, pitao je Varljen po treći put, no nije dobio konkretan odgovor.

Dujmić je u medijima vijećnike prozvao i za plan povećanja njihovih naknada, no Varljen mu je objasnio kako je napad gradonačelnika bio neosnovan i tendenciozan.

– Radilo se o prijedlogu koji apsolutno ne bi utjecao na izdvajanja za troškove rada vijećnika i političkih stranaka, samo bi se preraspodijelio dio sredstava. Predsjednik Vijeća Robert Kurelić je imao namjeru smanjiti značajno svoju naknadu i ta sredstva preraspodijeliti na zamjenike koji će sada imati veće obaveze, a vijećnici većine su se planirali svojeg povećanja odreći u korist jedne socijalne institucije u gradu. Istovremeno bi se smanjio iznos za financiranje rada političkih stranaka, objasnio je Varljen da kako bi, u konačnici, da je amandman prihvaćen od strane izvršne vlasti, manje novca dobile političke stranke, a više bi otišlo gradskim socijalnim ustanovama.

Predsjednik Kluba vijećnika Fernando Kirigin kazao je kako za takav plan nisu dobili suglasnost kolega vijećnika s “druge strane vijećnice” iako su o tome pokrenuti razgovori, te da je Klub SDP-AM-IDS-HSU-Unija odlučio povući prijedlog odluke i amandmana.

– Psi ne laju radi sela nego radi sebe. U radnoj verziji koju smo usuglašavali s kolegama vijećnicima i koju smo najavili, stoji da se oduzima političkim strankama pa tako i nezavisnim listama. Pretpostavljam da je to bio povod za kritiku. Ako o tome ne postoji suglasje, neće se o tome raspravljati na ovom Vijeću. Neću nikoga prozivati iako je tu zamjena teza na djelu, poručio je gradonačelniku predsjednik Vijeća Robert Kurelić.

Uz Dom Volosko, prihvaćeni su i drugi prijedlozi vijećnika većinske koalicije – tako je uvedena stavka za pokroviteljstva Gradskog vijeća u iznosu od 230 tisuća kuna, predviđeno 150 tisuća kuna za sanaciju Doma Liburnija na Voloskom, osnovan program poticanja sadnje autohtonih sadnica u visini od 50 tisuća kuna, izdvojene su manifestacije Liburnia Jazz Festival i Liburnicon kao događanja od posebnog interesa za Grad Opatiju i uvedena su sredstva za organiziranje javnih tribina i informiranje građana, u skladu s velikim interesom za tribinu o prostornom planiranju.

– Gradsko vijeće je organiziralo već neke tribine, time se namjeravamo baviti i dalje kako bismo građane bolje informirali o politikama o javnim politikama, objasnio je Kirigin.

Sve ove amandmane Dujmić je prihvatio, no usprotivio se namjeri odvajanja sredstava u visini od 450 tisuća kuna za izradu i provedbu anketnog arhitektonskog natječaja za Trg Slatina, plažu Slatina, hotel Zagreb i sadašnju zgradu Doma zdravlja. Na koncu, njegovo protivljenje nije odigralo veću ulogu, već je većinom glasova amandman usvojen i uvršten u proračun.

Na koncu je gotovo jednoglasno usvojen proračun u visini od 214 milijuna kuna, bez glasova HDZ-ovih vijećnika.

– Proračunom je osigurana visoka kvaliteta života stanovnika i dobar standard za zaposlenike, a sve to je moguće zbog odluka koje je donijelo ovo Gradsko vijeće. Jedan od najvažnijih dijelova proračuna je socijalna projekta. Gotovo polovica proračuna otpada na kapitalnu imovinu, a kad tome pridodamo otplatu kredita koji je također vezan uz kapitalne investicije, vidi se da je 72 posto vezano uz ovaj segment, zaključio je gradonačelnik Ivo Dujmić.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!