Uvodi se cjelogodišnja naplata parkinga u Voloskom i Iki

volosko_sm…vaterpolo plato u Voloskom, prelazi u režim cjelogodišnje naplate, kao i Primorska ulica u Iki – ispred hotela i marketa…
…javni poziv za podnošenje ponuda za sufinanciranje programa trajati će do 23. rujna…

Opatija – Na današnjem kolegiju gradonačelnika Ive Dujmića i pročelnika, zadnjem prije ljetne stanke, prihvaćeni su Opći uvjeti organizacije parkiranja na javnom parkiralištu, te je prihvaćen i prijedlog odluke Javnog poziva za prijavu ponuda za financijske potpore projektima i programima u društvenim djelatnostima za 2012. godinu.
U pogledu Općih uvjeta kojima se regulira organizacija parkiranja na javnom parkiralištu, novost je da parkiralište na vaterpolo platou u Voloskom ulazi se u režim cjelogodišnje naplate, kao i Primorska ulica u Iki (ispod hotela i marketa, te uz bus stanicu u pravcu Lovrana). U terminu od 1. svibnja do 30. rujna ove parkirne površine bit će pod naplatom koja vrijedi za nultu zonu, dok će izvan ljetne sezone biti u prvoj zoni naplate, poručili su u službenom dopisu.
Stanovnici Ike s povlaštenom parkirnom kartom moći će besplatno parkirati na parkingu u Dražini. U cjelogodišnji režim naplate uvodi se i parkiralište kod zdravstvene stanice na Novoj Cesti, i to kao prva naplatna zona, ali bez mogućnosti korištenja povlaštenih karata. Cilj je omogućiti parkiranje pacijentima koji dolaze u ovu zdravstvenu ustanovu.

Liburnija.net: Promjena režima naplate parkinga @ Opatija

Liburnija.net: Promjena režima naplate parkinga @ Opatija


Novost je i da će vozači koji su već parkirali svoj automobil na nekom od javnih parkirališta, te platili prvi sat parkinga imati 15 minuta ”lufta“ nakon isteka plaćenog sata parkinga, koje će se tolerirati za uplatu narednog sata parkiranja.
– Iako nije riječ o brojnim promjenama postojećeg režima parkiranja, dosadašnji Opći uvjeti već su u više navrata mijenjani i dopunjavani, pa je preglednijom ocijenjena opcija donošenja novih Općih uvjeta, u stvari pročišćenog teksta dosadašnjih izmjena i dopuna. Novi Opći uvjeti na snagu će stupiti osmog dana nakon objave u ”Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, poručili su u službenom dopisu.
Javni poziv za prijavu ponuda za financijske potpore projektima i programima u društvenim djelatnostima za 2012. bit će objavljen 1. kolovoza 2011. na web stranicama Grada Opatije www.opatija.hr, te u drugim medijima. Javni poziv za podnošenje ponuda trajat će do 23. rujna 2011. godine.
U odnosu na prošlu godinu, pojednostavljeni su obrasci za podnošenje prijava. Ponude koje stignu izvan spomenutog roka, određenog ovim Javnim pozivom, ili ponude koje nisu potpune , kao i ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji neće se razmatrati, naglašeno je na kolegiju. Jednako tako, projekti ili programi koji se ne održavaju na području Grada Opatije neće se financirati.
Korisnici i broj dodijeljenih potpora uskladit će se sa raspoloživim proračunskim sredstvima, u okviru pripreme gradskog proračuna za iduću godinu. Aktualni pokazatelji daju naslutiti daljnju racionalizaciju u ovom dijelu gradskih izdataka. Zaključno, istaknuto je kako spomenuti rok za podnošenje prijava znači jedinu priliku da se oni koji žele gradsko sufinanciranje projekata jave, jer se naknadne prijave neće razmatrati.
Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!