Uz Lovran i Opatija stopirala poskupljenje vode

Nakon Lovrana i Opatija je odbila poskupljenje vodnih usluga. No, kako je istaknuto u priopćenju grad Opatija bi eventualno bio suglasan s povećanjem cijene vodnih usluga samo u stavci pročišćivanja otpadnih voda, no samo i isključivo pod uvjetom da na takvo što pristanu i ostale jedinice lokalne samouprave koje su članovi društva Liburnijske vode d.o.o. pa predlaže takav prijedlog uvrstiti na dnevni red Skupštine društva.

Opatija – Grad Opatija zaprimio je zahtjev Liburnijskih voda d.o.o. za izdavanje suglasnosti za povećanje cijene vodnih usluga (vode, odvodnje i pročišćavanja) te nije suglasan s predloženim povećanjem cijene vodnih usluga, a o tome je obavijestio Liburnijske vode. Grad Opatija bi eventualno bio suglasan s povećanjem cijene vodnih usluga samo u stavci pročišćivanja otpadnih voda, no samo i isključivo pod uvjetom da na takvo što pristanu i ostale jedinice lokalne samouprave koje su članovi društva Liburnijske vode d.o.o. pa predlaže takav prijedlog uvrstiti na dnevni red Skupštine društva, objavljeno je na službenim stranicama grada.

Skupština ne može donijeti jedinstvenu odluku o povećanju cijene vode, jer odluku donosi čelnik svake lokalne samouprave za svoj grad ili općinu.

– Važno je reći i da su Liburnijske vode d.o.o. zahtjev za povećanje cijene vodne usluge poslale jer za to imaju zakonsku obvezu. Naime, povećanje cijene vodnih usluga Liburnijske su vode d.o.o. predložile iz razloga usklađenja sa čl.4. i 5. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (N.N. br. 112/10), a temeljem nalaza obvezne revizije, unatrag nekoliko godina, o neusklađenosti sadašnje cijene I troškova koje cijena mora pokrivati. Obveza revizije i izvještavanja Vijeća za vodne usluge o nalazu revizije i poduzetim mjerama proizlazi iz čl. 207a Zakona o vodama N.N.56/13. Isto vrijedi i za uvođenje cijene pročišćavanja s obzirom na to da je pročišćivač u Ičićima u funkciji od 2015.godine, a JLS nisu prihvatile povećanje cijene za novu uslugu, pojasnili su iz grada Opatije.

N. C. / PodUčkun.net