Vazanj: Čokoladno jaje al Šišor

Liburnija.net: Sretan Uskrs!

”Ki je najveći kršćanski blagdan?“ ”Božić“ kako s topa san odgovoril. A on se j nasmel aš da j’ znal da ću to reć. ”Najveći blagdan praveh kršćani je Vazanj. Uskrsnuće Kristovo temelj je kršćanske vjere. A, to ča je potrošačka industrija storila od Božića razlog je da si vi mladi tako mislite.“

Matulji – Bio jednom jedan…“ obično počinju štorije za decu, pak ću tako i ja počet magari ovo ni samo za dečinu. Bil je jedanput pul Matuj jedan dobar, vrlo skroman pop ki je još i po domaći govoril (ja, draga dečina, verovali vi temu al ne i takovi popi su postojali). Mi, zaviti Matujci shvatili smo to komać kad je siromah nastradal z auton. I priden ja h njemu prej leh oženit se na vjeronauk. Ni još bilo demokracije, ma ni već bilo ni oneh ki su špijali zad koltrini od općini i zapiševali čigova deca hode h maše. Usput ih lepo pozdravjan. I pita mane velečasni: ”Ki je najveći kršćanski blagdan?“ ”Božić“ kako s topa san odgovoril. A on se j nasmel aš da j’ znal da ću to reć. ”Najveći blagdan praveh kršćani je Vazanj. Uskrsnuće Kristovo temelj je kršćanske vjere. A, to ča je potrošačka industrija storila od Božića razlog je da si vi mladi tako mislite.“ I, bome, imel pravo naš dobri don Andrija. Čuda puti san se domislel na njega na dan Vazma.

Pred malo vremena prnesal mi je poštar katalog jednega trgovačkega lanca z uskršnjemi artikli. Jaja od plastiki za lepo videt va seh mileh koloreh, zeci, pilići, kokoše, umjetna travica, ma sega. I gledan ja one vele jaja od čokoladi ke skrivaju va sebe kakovu plastičnu kinesku monadu. Opet uspomeni na djetinjstvo. Nan dece Vazanj je bil jako štiman blagdan aš su nan materi i oci s Trsta prnesli vele jaja od čokoladi zavijene va šaru kartu i jutro potla maši komać smo čekali to otpret za videt ča je nutre. Drugi dan smo si kuntenti to nesli va školu i hvalili se jedan drugemu, magari je to bilo ča ši ši.

Kad se j’ jutro pomarendalo, to se zna, blagoslovjene jaja, pogača, luk i kuhani pršut šlo se j rodu čestitat Vazanj. Teti i barbi su isto imeli parićane za regal čokoladne jaja. Onda san šal i h none. Danas bi rekli ”kod bake na selo“. I kad tamo, ni čokoladnega jaja nego jaje va nekakoven teste. ”San ti spekla šišor“ rekla je sa vesela i ponosna nona, a brižna ni znala kako san ja bil razočaran ča to jaje ni od čokoladi. Ona j’ prvi dan umesila pogači i od testa ča njoj bilo odveć storila je nan dece šišori. Lepo su bili opleteni va kosicu, a na vrhe je bilo pokolorano trdo kuhano jaje. Onda to nisan umel štimat. A ča bin danas dal za jedan nonin šišor. Takovi smo, štimamo neč komać kad ostanemo bez tega.

Još me jedna stvar jako domišja na Uskrs kad san bil mići: škrebetalnica! Vreme od Uličnice do Vazma zvalo se je Veli ćedan. Od Velega četrtka do Vele suboti zvoni ne zvone va crekve pak se j namesto zvoni rabilo škrebetalnice. Mi smo tako jako škrebetali da su stareje ženske vavek zijale na nas va crekve. Na Veli petak je veli post, ma danas već nijedan ne posti. Još jače se ji, morda ne baš meso, ma ši bakalar i druge ribje delicije. Jako važan dan je i Vela subota. Trebe jaja skuhat pak ih napiturat, ka i ka ženska još doma speče pogači i orehnjaču, a druge kupe pak imaju. Parića se i kofica s hranun ku će se nest blagoslovit. Mlajeh je sran koficu nosit pak gredu z najloni va crekav. Jako lepo. Na Vazanj mora saki pojist za marendu malo blagoslovjene hrani. Kori od blagoslovjeneh jaj se ne bi smela hitat va smeti leh va umejak okol kući. Onput da neće kaški prit blizu. Kad se najimo trebe skrbet za obed. Nekako najštimaneje je speć kus janjčića. I apostoli da su to jili. Zapolne treba malo i po Opatije prošetat. Ne jako dugo aš smo trudni od jako jist. Pondejak se za sreću ne dela pak ćemo počinut od još jednega velega blagdana.

Alfred Šaina / Tramontana

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net