[VIDEO] Ča bi reć z Rajkun Jurdana Šepić: Kako zanimljivosti z sveta bihevioralne genetike zvuče po domaći

-Vavek me interesirala medicina, a z vremenon san skužila da me privlači psihologija i psihijatrija, rekla je Rozi ka je pokle studija delala i kot psiholog va školah i vrtićah.

Matulji – Va gosti našoj Rajke  va emisiju “Ča bi reć prišla” je Ičićanka ka dela na Odjele za biotehnologiju riječkega Sveučilišta, Rozi Andretić Waldowski.

-Bivan va istoj kuće ku je storil moj nonić tako da se more reć da san jedna od stareh Ičićanki, povedala nan je Rozi ka je za života bila i sagdere po Amerike i tamo živela čuda let.

-Vavek me interesirala medicina, a z vremenon san skužila da me privlači psihologija i psihijatrija, rekla je Rozi ka je pokle studija delala i kot psiholog va školah i vrtićah.

Sada joj je va fokuse bihevioralna genetika ili kako bi rekli genetika ponašanja, a ča nan je o temu interesantnega povedala i zač se odlučila vrnut z Ameriki nazad va Ičići, pogledajte va nastavke…

error: Content is protected !!