VIDEO, FOTO: Otkrivena spomen ploča hrvatske pučke škole Družbe Sv. Ćirila i Metoda za Istru @ Ičići

O otvaranju hrvatske škole u Ičićima u „Našoj slozi“, pomnim prelistavanjem, Jurdana je pronašla dva članka. Oba iz 1907. godine. Da je Družbina škola u Ičićima otvorena 1907. godine, svjedoči i Izvješće Ravnateljstva o djelovanju Družbe Sv. Ćirila i Metoda za Istru od 1. siječnja do 31. prosinca 1907. Video isječak s otkrivanja ploče pogledajte u nastavku teksta, a fotogaleriju na ovom linku

doc. dr.sc. Vjekoslava Jurdana

Ičići – Na pročelju područne škole u Ičićima svečano je otkrivena spomen ploča povodom 110. obljetnice od početka nastave na hrvatskom jeziku. Uz prigodni program koji su pripremili učenici područne škole Ičići, spomen ploču zajedno su otkrili doc. dr.sc. Vjekoslava Jurdana, koja je ujedno i održala predavanje te prof. dr. sc. Roberto Žigulić.

U nastavku teksta pročitajte izvatke iz znanstvenog teksta koji je nakon mukotrpnih istraživanja pripremila doc. dr.sc. Vjekoslava Jurdana. Odnosno kako nam je i sama rekla – to vam je kao kad netko hoće rekonstruirati dragocjenu vazu ili šalicu koja se razbila u tisuće krhotina.

Doc.dr.sc. Vjekoslava Jurdana istražuje u svojem znanstvenom radu složenu tematiku začetaka hrvatskoga školstva na Liburniji. Radi se o razdoblju Hrvatskog narodnog preporoda u Istri (druga polovica 19. st. i prva polovica 20.st.) u kojemu je jedan od najvažnijih oblika borbe za opstanak hrvatskog bića pod vlašću tuđina bio razvoj hrvatskog školstva. Kako bi se razvilo hrvatsko školstvo u Istri, osnovana je u Puli, 24. veljače 1893. godine „Družba sv. Ćirila i Metoda za Istru“ kao udruga za podupiranje razvoja hrvatskog školstva u Istri. Družba je otvorila svoju prvu osnovnu školu u Baderni (1896.). Sjedište je društva bilo najprije u Puli, a od 1895. u Opatiji. Prije samog početka Prvog svjetskog rata imala je Družba, kako je utvrđeno na posljednjoj godišnjoj skupštini, održanoj 14. lipnja 1914. godine u Lignju kraj Lovrana, 34 svoje škole, tri zabavišta i oko stotinu učitelja. No, nakon završetka rata, ubrzo nakon što su talijanske vojne snage zauzele Istru, sve hrvatske i slovenske škole su zatvorene. Talijanske vlasti su likvidirale Družbu kao pravnu osobu, 1929. godine, a Družbin arhiv je spaljen u Trstu. Stoga je vrlo teško baviti se djelovanjem Družbe te istraživati tu građu. Doc.dr.sc. Vjekoslava Jurdana se upravo bavi tim mukotrpnim radom. Uvidom u pojedine dokumente te postojeću literaturu do kojih je došla svojim istraživanjem, Vjekoslava Jurdana ističe da nema nekog potpunijeg/cjelovitijeg prikaza rada pojedinih Družbinih škola na Liburniji. Do sada se nitko nije bavio tom temom. Stoga, se je dr. Jurdana latila rekonstruiranja djelovanja tih škola. Tako je na ovim stranicama objavljeno njezino istraživanje o Družbinoj školi u Lignju, a sada objavljujemo njezina istraživanja o Družbinoj školi u Ičićima. Dr.sc. Jurdana, budući da nema jedinstvene sačuvan arhivske građe, istraživala je posredne izvore. Prije svega, tadašnji tisak, naime časopise, tjednike, dnevnike koji su izlazili na hrvatskome jeziku.

O otvaranju hrvatske škole u Ičićima u „Našoj slozi“, pomnim prelistavanjem, pronašla je dva članka. Oba iz 1907. godine. Da je Družbina škola u Ičićima otvorena 1907. godine, svjedoči i Izvješće Ravnateljstva o djelovanju Družbe Sv. Ćirila i Metoda za Istru od 1. siječnja do 31. prosinca 1907. To je Izvješće dr. Jurdana pronašla tijekom svojega istraživanja u ostavštini Viktora Cara Emina U tom istom Izvješću u priloženome statističkom tabelarnom pregledu navode se družbine škole u školskoj 1907./1908. godini. Pa se tako navodi i mjesto Ičići u kotaru Volosko, a od učiteljskog osoblja navedeni su Anka Turić, učiteljica i Josip Mandić, vjeroučitelj. Pod rubrikom broj razreda stoji brojka 1 a ukupan broj polaznika je 59.

Svakako, valja uočiti veliku ulogu „Riečkog novog lista“ i samoga Frana Supila u djelovanju Družbe na području Liburnije i Kvarnera. No, o samome otvaranju Družbine škole u Ičićima, „Riečki novi list“ donio je tek kratku bilješku, u broju 74 od 12. rujna 1907. godine. U članku „Naše škole ‘Družbe Sv. Ćirila i Metoda u Istri’“, ističe se: „Dična istarska družba otvara dne 15. rujna o.g. pet novih škola sa deset učiteljskih sila, Velikom Lošinju sa 2 učiteljske sile, u mjestima Gabonjinu, Ičićima te Banjolama po jednu učiteljsku silu, te za jednu povećanu silu u Pulju. Po tom se naša družba imade za ovu godinu poskrbiti za 40 učiteljskih sila.“ Tako smo saznali i točan datum otvorenja škole u Ičićima. Dakle, 15. rujna 1907. godine.

Kao moguće izvore podataka o Družbinoj školi u Ičićima, dr. Jurdana je pregledavala i onodobne časopise staleških učiteljskih društava u Istri „Narodna prosvjeta“ i „Hrvatska škola“. Zatim i časopise namijenjene poduci i zabavi najmlađima, a to su „Mladi Istran“ i „Mladi Hrvat“. U broju 2. toga časopisa, iz 1912. godine, dr. Jurdana je pronašla članak pod naslovom „Jedna škola družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru“. Tekst je potpisao Lujo Dorčić, što je bio pseudonim Viktora Cara Emina. Riječ je upravo o Družbinoj školi u Ičićima. Članak nadahnuto i s puno emocija govori o školi i njezinom djelovanju, stavljajući ga u društveno-politički onodobni kontekst.

Uz članak objavljena je i fotografija učenika škole u Ičićima s rečenicom: „Djeca družbine škole u Ičićima nakon predstave ‘Gjrugjice’“ .Jer, kako se pojašnjava u samome tekstu: „Oni su naime na dan Sv. Triju Kralja prikazivali igricu u tri čina ‘Gjrugjicu’. A uz to su i pjevali lijepe hrvatske pjesme. Pjevali su naše hrvatske pjesme, u kući, gdje je imala biti talijanska škola!“ Slijedeći taj podatak o stanovitome igrokazu „Gjrugjica“ , dr. Jurdana je istraživanjem otkrila da je riječ o scenskoj igri „Đurđica“ koju je napisao u tri čina sam Viktor Car Emin. Štoviše, objavljena je u nastavcima u časopisu „Mladi Istran“ 1906. godine. Pronalazak spomenutoga Careva dramskog teksta, kao i popratnih podataka o njegovu izvođenju u kontekstu književnog odgoja i obrazovanja na osnovnoškolskoj razini, jest doista izniman kad se zna da je u prikazima Careva književnog rada zapostavljen njegov ciklus dječje književnosti, vezan u prvom redu za taj časopis. Analizom dramskog teksta „Đurđica“, dr. Jurdana uočava da je riječ o prigodnome tekstu uz božićno razdoblje, koji su djeca hrvatske škole u Ičićima uprizorila na blagdan Sveta Tri Kralja. U igrokazu se pojavljuju tipični Eminovi književni motivi: napušteno dijete ‒ siroče, odnosno pojedinac prema kolektivu, kućica na žalu, more, mili kraj, suočavanje sa zlim ljudima, iskušenja, patnje, opreka pozitivnih i negativnih likova, ali na kraju slijedi ipak, što i nije uvriježeno za Emina, optimističan završetak. Naime, kako je riječ o tekstu u pedagoškoj funkciji, autor naznačuje poruku mladome recipijentu: da dobro ipak pobjeđuje.

Izvedba te dramske igre iz 1912. godine oslikava rad i duh hrvatske škole u Ičićima. Za 1913. godinu dr. Jurdana nalazi podatak da Družbina škola u Ičićima djeluje kao dvorazrednica sa dva učitelja i 93 djece . No, ubrzo je buknuo Prvi svjetski rat. U Popisu hrvatskih i slovenskih osnovnih škola u Istri na dan 31. XII.1914. koji obuhvaća cijeli teritorij Istre, koji je nakon prvog svjetskog rata pripao Italiji, navedene su škole po kotarevima i općinama. Tako je za Kotar Volosko – Opatija navedena kao Družbina škola i škola u Ičićima s dva učitelja No, ratne su (ne)prilike otežavale rad i školama. Učitelji su pozivani na ratišta. Stoga su učiteljice dodatno angažirane. No, nakon rata, ovi su krajevi, Rapalskim ugovorom, posve neočekivano pripali Kraljevini Italiji.

U tekstu Hrvatske i slovenske škole u Istri uoči talijanske okupacije 1918., koji je pronašla dr. Jurdana u Eminovoj ostavštini, Car navodi da je u kotaru Volosko djelovala Družbina škola u Ičićima i to kao dvorazrednica. No, ističe nadalje Emin, „čim su Talijani ušli u Istru, digli su nečuvenu hajku na slovenske i hrvatske učitelje.“ Zatvorene su hrvatske škole, „neke od tih zgrada pretvorene su u staje, neke zapaljene, a neke pretvorene u talijanske škole. Inventar sav uništen.“ Guverner Julijske krajine naređuje 15. siječnja 1919. zatvaranje svih škola družbe sv. Ćirila i Metoda u Istri pa tako i one u Ičićima.

Doc.dr.sc. Vjekoslava Jurdana je istraživala i novije događaje vezane za obilježavanje rada škole u Ičićima. Naime, 1988. godine, na inicijativu odgojiteljice Dječjeg vrtića u Ičićima Božice Kožić, uz 80. obljetnicu Družbine škole u Ičićima, postavljena je na zgradi škole (u kojoj je danas odjel Dječjeg vrtića Opatija i Područna škola Osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“- Opatija, tada Osnovna škola „Ljubomir Mrakovčić“) spomen-ploča No, kao što je dr. Jurdana sada istražila, ta je škola počela s radom 1907. godine, a ne 1908. godine.

Uz obilježavanje te obljetnice, u glavnim crtama, rekonstruiran je rad učitelja u Družbinoj školi, i to na temelju zapisa mještanina Ičića Branka Baćića koji je polazio tu školu kod prve učiteljice Ane Turić. Prema sjećanjima gospodina Baćića, navedeno da je Anka Turić radila u školskoj 1907./1908. godini, a vjeroučitelj je bio Josip Mandić. Školske 1911./1912. godine radili su Ivo Škarpa i Paškvan?. 1913./1914. godine učitelji su bili Marija Svoboda i Josip Kraljić. Školske 1914./1915. godine radile su Zorka Bobinac i Marija Blažina. 1915., 1916. i 1917. godine radili su Zorka Bobinac i Viktor Car Emin kao upravitelj. 1917. i 1918. godine radili su Zorka Bobinac, Tomašić? i Josip Kraljić.

Na temelju svih istraženih podataka, Vjekoslava Jurdana zaključuje da je hrvatska pučka škola Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru u Ičićima djelovala od 15. rujna 1907. godine do 15. siječnja 1919.godine. U radu te škole istakao se i svojim književnim i pedagoškim radom Viktor Car Emin. Godine 1911.bio je i njezinim upraviteljem.

I na kraju, odnosno početku, valja s osobitom pozornošću i poštovanjem istaknuti, napominje dr. Jurdana, da prve hrvatske pučke škole u Ičićima ne bi bilo da nije bilo novčanih priloga pojedinih rodoljuba, vrijednih ljudi kojima je na srcu bila hrvatska riječ. Ono što danas otežava istraživanje o tim ljudima jest, osim nedostatka arhiva i cjelovitih dokumenata, i to što su ti darovatelji uglavnom bili samozatajni i anonimni.

No, pojašnjava dr. Jurdana, Družba sv. Ćirila i Metoda za Istru u „Narodnoj slozi“ ažurno je izvještavala o „milodarima“ Družbi. Pa se tijekom 1907. godine, kako naglašava dr. Jurdana, primjerice 26. travnja u broju 21, spominju u nekoliko navrata načelnik općine Veprinac, pomorski kapetan i poznati rodoljub Ivo Baćić te uvaženi mještanin Ičića, narodni borac Gjuro Červar. Također, za otvaranje škole, ističe dr. Jurdana, zaslužan je i posjednik Mario Zambelli.

Video isječak s otkrivanja ploče pogledajte u nastavku teksta, a fotogaleriju na ovom linku

Nikola Cvjetović / PodUčkun.net
Foto: Damirov Foto Kutak