VIDEO/FOTO U Tehničkoj školi položena kobilica pasare koja će se graditi u sklopu Akademije tradicijskih pomorskih zanata i vještina

Pasara duljine 4,20 metara gradit će se prema nacrtima tradicijske pasare iz dvadesetih godina 20. stoljeća. Akademiju provodi Koordinacija udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre na čelu s voditeljem prof. dr. sc. Robertom Mohovićem, a provoditelji radionica su brodograditelji Loris i Josip Rubinić.

Rijeka – U Tehničkoj školi Rijeka položena je kobilica pasare koja će se graditi u sklopu Akademije tradicijskih pomorskih zanata i vještina. Akademija je dio projekta zaštite, promocije i turističke valorizacije jadranske pomorske baštine Arca Adriatica u kojemu je vodeći partner Primorsko-goranska županija.

Pasara duljine 4,20 metara gradit će se prema nacrtima tradicijske pasare iz dvadesetih godina 20. stoljeća. Akademiju provodi Koordinacija udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre na čelu s voditeljem prof. dr. sc. Robertom Mohovićem, a provoditelji radionica su brodograditelji Loris i Josip Rubinić.

– Ova pasara koju radimo interesantna je zbog toga što se radi po jednoj staroj pasari iz Mošćeničke Drage. Jedan brodograditelj napravio je šablonu za barku osamdesetih godina. Šablonu mi je poklonio i sada mi po njoj radimo, kaže brodograditelj Loris Rubinić.

Robert Mohović kaže da obnova tradicijskih barki u zadnje vrijeme ima sve više, dok se nove drvene barke rijetko grade.

– Posebno veseli upravo ta činjenica i važno da je djeca to vide i u tome sudjeluju, kaže Mohović.

U Tehničkoj školi Položena Je Kobilica Pasare Koja će Se Graditi U Sklopu Akademije Tradicijskih Pomorskih Zanata I Vještina

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

 

error: Content is protected !!