VIDEO Izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže u Brseču napreduje planiranom dinamikom

U sklopu ovog projekta gradi se cca 1.650 m kolektora sanitarne kanalizacije, 3 kanalizacijske crpne stanice s tlačnim vodovima ukupne duljine cca 300 m, te rekonstrukcija i izgradnja cca 530 m vodoopskrbne mreže. Sve crpne stanice bit će spojene na nadzorno upravljački sustav Liburnijskih voda. O čemu je sve bilo riječi na tiskovnoj konferenciji provjerite u video prilogu u nastavku teksta…

Brseč – Izgradnjom kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč omogućit će se spajanje novih 40-tak objekata na sustav sanitarne odvodnje, te će se pustiti u funkciju postojeća mreža koja do sada nije mogla biti u funkciji s već postojećih 40 priključaka. Također će se rekonstruirati i dograditi postojeća vodoopskrbna mreža kako bi se osigurala stabilnost vodoopskrbe i u potpunosti zadovoljile potrebe stanovništva u ljetnim mjesecima, istaknuto je na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji na kojoj su sudjelovali draški načelnik Riccardo Staraj, direktor Liburnijskih voda Ervino Mrak i rukovoditelj razvoja i investicija Ivan Balgavi.

S radovima se započelo krajem prošle godine, a ugovoreni rok završetka gradnje je 30.05.2020. godine kako bi već ovu ljetnu sezonu omogućili građanima priključenje na sustav sanitarne kanalizacije. Projekt izgradnje kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč sastoji se od dogradnje postojećeg sustava sanitarne kanalizacije u staroj jezgri naselja Brseč koji do sada nije mogao biti u funkciji, proširenja mreže u ostatku naselja i proširenja i poboljšanja postojećeg sustava vodoopskrbe. U sklopu ovog projekta gradi se cca 1.650 m kolektora sanitarne kanalizacije, 3 kanalizacijske crpne stanice s tlačnim vodovima ukupne duljine cca 300 m, te rekonstrukcija i izgradnja cca 530 m vodoopskrbne mreže. Sve crpne stanice bit će spojene na nadzorno upravljački sustav Liburnijskih voda, istaknuto je na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji.

Ovo je šesti projekt koji se financira sredstvima iz Europskih fondova, a četvrti iz Europskih fondova ruralnog razvoja kojim se gradi mreža sanitarne odvodnje i vodoopskrbe na području naselja Brseč.

– Liburnijske vode su uz dogovor s Općinom Mošćenička Draga kandidirale projekt izgradnje sustava kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč u listopadu 2018.godine. Natječaj je bio namijenjen svim pružateljima vodnih usluga za ulaganje u naselja do 2.000 stanovnika s maksimalnom vrijednosti investicije do 1.250.000 EUR. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o rezultatu administrativne kontrole donesla je u travnju 2019.godine kada smo i obaviješteni da je za izgradnju kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč odobren iznos od 5.213.250 kn, te je u srpnju 2019. godine potpisan ugovor o financiranju. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 7.976.082,76 kn. Vrijednost izgradnje i dijela općih troškova od 5.213.250 kn financira se iz Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« gdje su EU sredstva u iznosu od 85% (4.431.262,50 kn), a sredstva Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 15% (781.987,50). Ostali iznos od 2.762.832,76 odnosi se na PDV i neprihvatljive opće troškove koje sufinanciraju Općina Mošćenička Draga i Liburnijske vode. Proveden je postupak nabave za izvođenje radova i obavljanje stručnog nadzora. Odabrani izvođač radova je Građevinar d.o.o. Čabar, dok je stručni nadzor nad izgradnjom građevine 3D PLAN d.o.o. Rijeka , glavni nadzorni inženjer je Zvonimir Kurbanović, dipl.ing.građ., istaknuto je na tiskovnoj konferenciji.

Liburnijske vode su već do sada uspješno završile tri projekta financirana iz mjere M07 programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020: Izgradnju vodovodne crpne stanice Sv. Petar u Mošćeničkoj Dragi, izgradnju sustava vodoopskrbe u naselju Kali, Medveja u općini Lovran i izgradnju vodospreme VS Poklon na području grada Opatija, te za te projekte povukle više od 14 milijuna kn kuna iz Europskog fonda ruralnog razvoja po natječajima objavljenim u 2016 godini. Uz ovaj projekt, na natječaju iz 2018 godine, za financiranje odobren je i projekt dogradnje vodospreme VS „Orljak“ u vrijednosti od 7.248.250 kn s čijom će se realizacijom krenuti krajem godine.

error: Content is protected !!