VIDEO: Odražana panel-diskusija o direktnoj demokraciji @ Opatija

debata_direktna_demokracija_2016 (2)

Organizatori najavljuju sljedeću panel-diskusiju za 10. ožujka, kada će se razgovarati o eksploataciji nafte u Jadranskom moru, a predavači će biti dr.sc. Mirela Holy, bivša ministrica zaštite okoliša, te Vjeran Piršić, poznati ekološki aktivist.

debata_direktna_demokracija_2016 (1)

Opatija – Prošlog tjedan u Kavani Continental održana je još jedna panel-diskusija u sklopu projekta Opatija Coffeehouse Debates. Pred četrdesetak zainteresiranih slušatelja rasprava o direktnoj demokraciji trajala je preko dva sata te uključila brojne zanimljive argumente i primjere. Predavači koje su organizatori iz Udruge “Kulturni front” i Milenij hotela ugostili bili su prof. dr.sc. Mirko Štifanić, poznati sociolog i politolog te autor knjiga ‘Ukradena demokracija: U potrazi za boljom Hrvatskom i direktnijom demokracijom‘ te ‘Demokratski diktatori – gospodari mržnje, podjela i krize‘, te Hrvoje Štefan, polit-ekonomist i dugogodišnji politički aktivist, široj javnosti poznat po djelovanju unutar riječkog SDP-a i Radničke fronte.

Mirko Štifanić je u uvodnom izlaganju istaknuo kako predstavnička demokracija uz pomoć medija živi na pojačavanju sukoba i podjela građana, koji gotovo uopće ne sudjeluju u političkom odlučivanju. Istaknuo je kako se političari boje i preziru modele i metode direktne demokracije (poput građanskih referenduma), te je izrazio nadu da će se organiziranjem građana na lokalnoj razini (za što je naveo primjere Motovuna i Metkovića) uspjeti učvrstiti barem neki oblici direktne demokracije na području Hrvatske. Demokratska participacija je izrazito važna za Štifanića, koji smatra kako građani mogu pogriješiti u svojim izborima, ali vremenom će uočiti i ispraviti svoje pogreške, što će biti puno bolje primljeno i provedeno nego da ih ispravlja neko izvanjsko tijelo.

debata_direktna_demokracija_2016 (5)

Hrvoje Štefan je, slijedeći francuskog filozofa Jacquesa Rancièream istaknuo kako je u antičko vrijeme demokracija bila shvaćena kao vladavina onih koji se ne trebaju pozvati na neko posebno svojstvo da bi vladali (za razliku od aristokracije, gdje se vladajući pozivaju na porijetlo, plutokracije, gdje se vladajući pozivaju na bogatstvo, i epistokracije, gdje se vladajući pozivaju na svoje znanje i sposobnosti). Nažalost, smatra Štefan, današnja predstavnička demokracija zapravo i nije demokracija, budući da je ne uključuje sve građane kao jednake u procese donošenja odluka. Glavni problem Štefan vidi u ekonomskoj nejednakosti koja uzrokuje političku nejednakost, a riješenje vidi u promjeni kako ekonomskog tako i političkog sustava.

debata_direktna_demokracija_2016 (4)

U sklopu panel-diskusije organizatori su predstavili nekoliko novih modela direktne demokracije koji funkcioniraju paralelno s predstavničkom vlasti – primjer je gradsko participativno budžetiranje, praksa kada građani koji žive na području jednog grada ili jedne gradske četvrti direktno odlučuju kako će se utrošiti dio gradskog proračuna. Ovaj se oblik odlučivanja proširio na preko 1200 gradova u svijetu, a najpoznatiji uspješni primjeri su grad Porto Alegre u Brazilu i poznata 49. četvrt Chicagu u SAD-u. Predavači su ustvrdili kako je gradsko participativno budžetiranje svakako zanimljiva praksa, no složili su se da bi lokalna zajednica direktno-demokratskim modelom trebala odlučivati i o drugim stvarima, a ne samo o dijelu gradskog proračuna. Razgovaralo se i o direktnoj demokraciji u Švicarskoj, kao i o primjerima direktno-demokratskog odlučivanja u Hrvatskoj tijekom studentskih blokada, a nije nedostajalo ni pitanja publike, tako da je panel-diskusija potrajala gotovo do zatvaranja kavane.

Organizatori najavljuju sljedeću panel-diskusiju za 10. ožujka, kada će se razgovarati o eksploataciji nafte u Jadranskom moru, a predavači će biti dr.sc. Mirela Holy, bivša ministrica zaštite okoliša, te Vjeran Piršić, poznati ekološki aktivist.

Cijela panel-diskusija je snimljena i moguće ju je pogledati na sljedećim likovima:

1. DIO (izlaganja predavača)

2. DIO (rasprava)

Ivan Cerovac / PodUčkun.net

error: Content is protected !!