[VIDEO] Počela podjela kompostera u Matuljima, kompostana planirana kraj Osojnice

Na prostoru Komunalca u Jurdanima krenula je podjela 340 kompostera vrijednih oko 80 tisuća kuna, koje je za potrebe stanovništva nabavila Općina Matulji u suradnji s komunalnim društvom.

Matulji – Prvi komposteri zapremine 400 litara, koji mogu biljni otpad pretvoriti u koristan materijal za lokalne vrtove, dobili su jutros svoje nove vlasnike. Naime, na prostoru Komunalca u Jurdanima krenula je podjela 340 kompostera vrijednih oko 80 tisuća kuna, koje je za potrebe stanovništva nabavila Općina Matulji u suradnji s komunalnim društvom. Komposteri su nabavljeni i bit će podijeljeni sukladno potrebama iskazanim u ranije provedenoj anketi, a uskoro se planira provesti i novo ispitivanje interesa građana za ovim korisnim spremnicima. Cilj čitave akcije, naravno, jest smanjenje ukupne količine otpada koji završava na Marišćini.

– Matulji su općina koja brine o svom okolišu, a s ovom nabavkom omogućit ćemo smanjenje biorazgradivog otpada, a istovremeno mještanima omogućiti vlastiti kompost za njihove potrebe. Uz kompostere, Općina je nabavila i 3.400 kanti za reciklabilni otpad, koji se dosad predavao u posebnim vrećicama, a čija će podjela krenuti kroz otprilike mjesec dana. Time smo zaokružili naš sustav gospodarenja otpadom, rekao je načelnik Matulja Mario Ćiković.

Dodao je kako je u tijeku i sanacija nekadašnjeg odlagališta Osojnica koje će od deponija postati zelena površina. Dovršeno je oko 70 posto radova, a utrošeno je 24 milijuna kuna. Prema riječima direktora Komunalca Ervina Mraka, u blizini Osojnice jedna je od tri moguće lokacije kompostane za područje čitave Liburnije.

– Kako bismo zatvorili sustav, potrebna su nam još dva infrastrukturna objekta – sortirnica i kompostana. Time će se smanjiti količina otpada predana u Marišćinu, ali i računi koje plaćaju građani. Ideja je da se napravi jedna zajednička kompostana za čitavu Liburniju, u razmatranju su tri lokacije, a najizglednija je ona u blizini bivšeg odlagališta Osojnica, rekao je Mrak.

Dodao je kako je količina predanog otpada u nekoliko godina smanjena sa 12 tisuća tona na 7,2 tisuće tona godišnje.

– Nažalost, sustav još uvijek ima problema, prije svega u oporabljanju predanog korisnog otpada. Tržište za to ne postoji, nego trenutačno plaćamo zbrinjavanje plastičnog, papirnatog i drugog otpada što povećava i troškove čitavog sustava, zaključio je Mrak.