[VIDEO RAZGOVOR] Ča bi reć z Rajkun Jurdana Šepić: O muzike ka život znači govori Igor Lesica

– Celi život mi je muzika, još otkad san mići bil imel san potrebu da zmišljan melodije, rekal je Igor Lesica.

Matulji – Va gosti našoj Rajke va emisiju “Ča bi reć” prišal je Igor Lesica, frontmen kultne grupe Kolaž, diplomirani inženjer građevine, autor čuda poznatih pjesam kako ča je “Mića rožica”. Član je i Limene glazbe Spinčići ka ovo leto slavi 100 let.

– Ja san Kastavac, ma na pol. Druga polovica je bodulska, po ocu. A vavek san će ćutil kot Kastavac, aš mi je mat bila Kastavka, ma ča san stareji, vraćam se korijenima, a oni su bodulski pa san se više bodul, smeje se Igor Lesica.

– Celi moj život je muzika. Kad sam još bili mići, već san imel potrebu da zmišljan note i melodije, a odvavek sam otel neč napisat za Spinčićevu muziku, nekakov marš. Va toj smo se limenoj glazbe lepo zabavjali, uživali, a od tega je nastal Kolaž. Sopli smo čuda tega, rekli bimo jedan kolaž sega.

Ča nan je još povedal, pogjedajte va nastavke: