[VIDEO RAZGOVOR] Ervin Dubrović – Čovek od muzeja i umjetnosti

Ervin je otel bit i arhitekt, i slikar, režiser,….vavek neš posebno, a ča je postal i do kud je arival podelil je z našun Rajkun Jurdanun Šepić.

Matulji – Ovisti put va studije Novinet TV-a , pul Rajki Jurdani Šepić je čovek z sveta umjetnosti, povjesničar umjetnosti i čuda let ravnatelj Muzeja Grada Reki. Još od mićega mu sej  se vrtelo okol umjetnosti. Već je njigov otac imel smisla za  estetiku i dostij surađival z arhitekti ken je risal neka tišjarska dela  i pomogal njin da dobiju neš posebno za novi oteli ki su se onda delali. Ervin je otel bit i arhitekt, i slikar, režiser,….vavek neš posebno. Kad je bil primljen na studij Povijest umjetnosti na Filozofsken fakultete va Zagrebe bil je oduševljen a to oduševljenje, kako sam govori, još vavek dura.

error: Content is protected !!