[VIDEO RAZGOVOR] ‘Finta de mona’ sope punk po domaću

Tako prezentiraju pank široj publike, a i domaće kanconi sopu pank publike.

Matulji – Va Tonskoj u 8 su prišli Finta de mona. Ča je to Finta De Mona? To je kad se neki pravi blesav, ali ov put je to punk band ki sope obrade domaćeh kanconi. Četiri mladića Luka Tarabuka, Patrik, Dragi Ivić i Felacio. Malo su i zasopli, more se reć da su i prvi ki su va studije Novinet Tv-a zasopli ča bi se reklo “na letriku”. Najprej njin je prišlo namisle da bi se mogli zvat Dule Cover Band ma su onda videli da j preveć te domaće muziki ku bi se dalo obradit. Postoje od 2020. leta i va tako kratko vreme jih je publika jako dobro prijela, ča govori Ivić, kako da sopu već sto let. Intanto malo su se štufali autorske muziki i kako smiron sopu va istoj kumpanije su rekli “Homo sost neš ča si poznaju.” Tako prezentiraju pank široj publike, a i domaće kanconi sopu pank publike. Zasopli su nan i autorsku kanconu “Obi vn konobi” pa pogledajte!

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net