[VIDEO] Riccardo Staraj predstavlja 50 realiziranih projekata i 50 planiranih za idući mandat

Što se sve u zadnje četiri godine napravilo u Mošćeničkoj Dragi? Pogledajte u videu kroz koji vas, morskim putem, vodi načelnik Riccardo Staraj.

Mošćenička Draga –  Ljubav prema svom kraju pretočena u 4 uspješne i važne godine za Općinu Mošćenička Draga, tako iz tima načelnika Riccarda Staraja sažimaju njegov protekli mandat, tijekom kojeg je na području Drage napravljen niz važnih razvojnih iskoraka te su dovršeni brojni projekti.

Kako ističu, tu je nova riva koja ovih dana ulazi u svoj „finish“, nova sunčališta, izgradnja šetnice, novi trg u središtu Mošćeničke Drage koji nosi ime Placa od ulik, intenzivan razvitak EU-projekata, postavljanje LED rasvjete, dovršena kanalizacija u Brseču a na korak do realizacije je i projekt Golf Brseč. Dovršeni su i radovi u Trebišću na obnovi mlina, mosta i postave skulptura akademskog kipara Ljube de Karine, te je nedavno otvoren Mitski park.

Sve ovo samo su neki od uspjeha u 4 godine Starajeve vlasti, a kako to sve izgleda doznajte u videu…

U nastavku pročitajte 50 projekata ostvarenih u prethodnom mandatu, kao i 50 koje Staraj tek planira ostvariti u idućem razdoblju.

OSTVARENO U PROTEKLOM MANDATU:

 1. USVOJEN GENERALNI PROSTORNI PLAN
 2. USVOJENI UPU PALJON I UPU SV.IVAN
 3. PRVA FAZA NOVE LUKE – OPERATIVNA OBALA I ŠETNICA
 4. TRG „PLACA OD ULIK“ U CENTRU MJESTA
 5. SUNČALIŠTE (DECKING) IZMEĐU DVIJE PLAŽE U M.DRAGI
 6. KANALIZACIJA BRSEČ – EU PROJEKT LIBURNIJSKE AGLOMERACIJE
 7. KANALIZACIJA MOŠĆENICE
 8. PARKIRALIŠTE U MOŠĆENICAMA
 9. PARKIRALIŠTE U BRSEČU
 10. ISHODOVANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA – CESTA ŽUNTAROVO (prva i druga faza) – PRVA DIONICA IZVEDENA
 11. KOMPLETNA JAVNA RASVJETA NA PODRUČJU OPĆINE ZAMIJENJENA LED RASVJETOM – OSTVARENA UŠTEDA OD 50%
 12. POSTAVLJENA SOLARNA RASVJETA MOŠĆENICE – SV. IVAN, KRAJ – LUČICA, TE NA NEKOLIKO DRUGIH LOKACIJA
 13. USPJEŠNO PRIVEDEN KRAJU PROJEKT „MITSKI PARK“ U TREBIŠĆU – OBNOVLJEN MLIN, POSTAVLJENE SKULPTURE, OBNOVLJEN INTERPRETACIJSKI CENTAR (GRAĐEVINSKI RADOVI)
 14. TABELARNO OBILJEŽENA CIJELA OPĆINA IZ EU PROJEKTA „CULTURECOVERY“
 15. RELIZIRAN EU PROJEKT „KAŠTELIR“ – UREĐEN CENTRALNI DRVORED U M.DRAGI, ŠETNICA PREMA LOKACIJI OZIDI, IZVRŠENA SNIMANJA – LIDAR
 16. SANIRAN TRG KOSNICA – ZID I KOSTURNICA U MOŠĆENICAMA
 17. IZRAĐENA DOKUMENTACIJA I RIJEŠENI IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI U CILJU IZGRADNJE PRISTUPNE CESTE ZA SV. IVAN – GRAĐEVINSKA DOZVOLA
 18. ISHOĐENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA I ODREĐENA LOKACIJA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U KRAJU
 19. IZRAĐEN PROJEKT SANACIJE POTOKA NA LOKACIJI SLATINA U M. DRAGI
 20. POTPISANI UGOVORI S GRADOM RIJEKOM – EU PROJEKT URBANE AGLOMERACIJE „POVEŽIMO SE BAŠTINOM“ ZA TREBIŠĆE, MOŠĆENICE, BRSEČ SA PRIPADAJUĆIM TEMATSKIM IGRALIŠTIMA
 21. OMOGUĆENO MLADIM OBRTNICIMA OTVARANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PLAŽI I DRUGIM LOKACIJAMA – JAVNE POVRŠINE, POMORSKO DOBRO
 22. NAPRAVLJENA KONZERVATORSKA STUDIJA ZA SV. IVAN – TURISTIČKA ZONA – USVOJENA UPU-om, URISANO JE UKUPNO PET NERAZVRSTANIH CESTA
 23. ZAMIJENJENA KOMPLETNA OGRADA U DRAŠKOM PARKU
 24. OSTVARENO FINANCIRANJE BEŽIČNOG INTERNETA U M.DRAGI, KRAJU, MOŠĆENICAMA
 25. POKRENUT PROJEKT BRZOG INTERNETA – E-ŽUPANIJA – TVRTKA RUNE – PODRUČJE CIJELE OPĆINE
 26. POKRENUT GOLF PROJEKT – POTPISAN SPORAZUM SA PARTNEROM NA PROJEKTU – UPU GOLF U IZRADI
 27. IZGRAĐEN NOVI JAVNI WC NA PLAŽI SIPAR
 28. KOMPLETNO OBNOVLJENA FASADA OPĆINE
 29. PRIJAVLJEN PROJEKT NASTAVKA UREĐENJA TRGA U M.DRAGI – LAG TERRA LIBURNA
 30. UREĐENA FONTANA TE STEPENIŠTE PREMA MARKETU
 31. SANIRAN ODRON KAMENJA NA FKK PLAŽI SENJAVAC – POSTAVLJENA ZAŠTITNA ŽICA
 32. UNAPRIJEĐEN SUSTAV PARKINGA, IZGRAĐEN MINI ROTOR NA ULAZU U MJESTO – OGRANIČENO KRETANJE AUTOMOBILA CENTROM I PLAŽOM
 33. ZAJEDNO S GRADOM OPATIJA OBNOVLJEN SPOMENIK NA MALOJ UČKI I ASFALTIRANA PRILAZNA CESTA
 34. ISHODOVANA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PROŠIRENJE GROBLJA BRSEČ
 35. ASFALTIRANO OKO 2 KM NERAZVRSTANIH CESTA, IZGRAĐENA PUNIONICA ZA ELEKT. VOZILA U M.DRAGI
 36. INTENZIVAN RAD NA EU PROJEKTIMA, ZAPOSLENA STRUČNA OSOBA ZA PROJEKTE U KULTURI, TURIZMU I INFRASTRUKTURI
 37. POSTAVLJEN NOVI SUSTAV ZBRINJAVANJA OTPADA – MOBILNO RECIKLAŽNO, POLUUKOPNI KONTEJNERI, KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U LOVRANU
 38. SUFINANCIRANA ŠKOLA I VRTIĆ, KAO I USPJEŠNI UČENICI I STUDENTI
 39. SUFINANCIRANA TURISTIČKA ZAJEDNICA, ULAGANJE U DESTINACIJU, OSMIŠLJAVANJE VELIKIH MANIFESTACIJA – REGATA TRADICIJSKIH BARKI, BLUES FESTIVAL, KARNEVAL
 40. U KRAJU OSTVARENO: PJEŠAČKI PRIJELAZ, URIS CESTE DO CRKVICE, NOGOSTUP I INTERPRETACIJSKI CENTAR VIKTOR CAR EMIN – GRAĐEVINSKI RADOVI
 41. NA LUČKOM PODRUČJU U BRSEČU POSTAVLJENA OGRADA OD SVJETIONIKA DO PLAŽE
 42. REDOVITO SUFINANCIRANA JVP OPATIJA I DVD SISOL
 43. SANIRANA CESTA SV. PETAR – OBORINSKE VODE
 44. IZGRAĐENA NOVA CRPNA STANICA NA RASKRŠĆU U M. DRAGI
 45. IZGRAĐENO NEKOLIKO AUTOBUSNIH STANICA
 46. IZGRAĐEN NOGOSTUP SLATINA
 47. FINACIRAN RAD SVIH UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE
 48. ULOŽENA SREDSTVA U VLASTITE UGOSTITELJSKE PROSTORE – BUFFET PLAŽA, BUFFET SPORTSKO I BUFFET VELEBIT
 49. U BRSEČU REALIZIRAN PROJEKT „LUNGOMARE“ EPK – UREĐEN PARK SKULPTURA I BOĆALIŠTE
 50. USPJEŠAN RAD U COVID KRIZI, OSLOBOĐENI UGOSTITELJI NAJMOVA I SPOMENIČKE RENTE, SAKUPLJENA POMOĆ I DISTRIBUCIJA U POTRESOM OŠTEĆENA PODRUČJA

ZA OSTVARITI U NOVOM MANDATU:

 1. DRUGA FAZA LUKE –PROJEKT LUKOBRANA – GRAĐEVINSKA DOZVOLA, PRISTUPANJE EU FONDOVIMA
 2. IZRADA DOKUMENTACIJE ZA LUKOBRAN U BRSEČU, GRADNJA U NAREDNOM RAZDOBLJU
 3. GOLF BRSEČ – REALIZACIJA GOLF RESORTA I TURISTIČE ZONE
 4. GRADNJA NOVE ŠKOLE ILI OBNOVA POSTOJEĆE
 5. POTICANJE OBRTNIŠTVA, POLJOPRIVREDE I USPOSTAVA MODELA ZADRŽAVANJA OBITELJI U OPĆINI – PRISTUP OPĆINSKIM PARCELAMA
 6. KOMPLETNA IZGRADNJA CESTE ZA SV. IVAN
 7. REALIZACIJA PROJEKTA URBANE AGLOMERACIJE – MOŠĆENICE, BRSEČ, TREBIŠĆE SA PRIPADAJUĆIM TEMATSKIM IGRALIŠTIMA
 8. ZAVREŠETAK PROJEKTA „LIBURNIJSKA AGLOMERACIJA“ – KANALIZACIJA M. DRAGA I SV. PETAR, VISOKA ZONA VODOVODA U M.DRAGI
 9. KOMPLETNO ASFALTIRANJE SVIH DIONICA NERAZVRSTANIH CESTA
 10. OBNOVA „DOPOLAVORA“ I ŠKOLE BRSEČ ZA DRUŠTVENI INTERES
 11. SUFINACIRANJE VRTIĆA I ŠKOLE, NASTAVAK PLAĆANJA NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA
 12. GRADNJA STANOVA ZA MLADE OBITELJI I ONE KOJI NEMAJU RIJEŠENO STAMBENO PITANJE – APLIKACIJE NA FONDOVE
 13. PO ZAVRŠETKU KANALIZACIJE SV.IVAN – M.DRAGA UREDITI LUNGOMARE
 14. PRISTUPITI PROJEKTU „LUNGOMARE M.DRAGA – LOVRAN – OPATIJA“ ZAJEDNO SA OSTALIM LOKALNIM SAMOUPRAVAMA LIBURNIJE
 15. OUTDOOR AKTIVNOSTI – NASTAVAK REKREACIJSKIH I TEMATSKIH STAZA, OBNOVA POVIJESNE BAŠTINE
 16. IZMJENA PROSTORNOG PLANA – DEFINIRATI ZONE GRADNJE I VRSTU ARHITEKTURE PO ZONAMA
 17. GRADNJA PRISTUPNIH CESTA DO GRAĐEVINSKIH PODRUČJA
 18. URISATI OSTALE NERAZVRSTANE CESTE I NASTAVITI SA LED I SOLARNOM RASVJETOM
 19. POBOLJAŠTI SUSTAV PRIKUPLJANJA OTPADA
 20. INTENZIVNO RADITI NA SELEKTIVNIM OBLICIMA TURIZMA I ULAGATI U OUTDOOR SADRŽAJE U CILJU PRODULJENJA SEZONE
 21. ANALIZIRATI I PRISTUPATI EU FONDOVIMA U TURIZMU, KULTURI I INFRASTRUKTURI
 22. NASTAVITI DOBRU SURADNJU SA ŽUPANIJOM, MINISTARSTVIMA I OSTALIM INSTITUCIJAMA U CILJU REALIZACIJE KAPITALNIH PROJEKTAKA U KOMUNALNOJ I TURISTIČKOJ INFRASTRUKTURI
 23. IZGRADNJA JAVNOG WC-a U MOŠĆENICAMA I BRSEČU
 24. NASTAVAK GRADNJE SUNČALIŠTA (DECKING) IZMEĐU DVIJE PLAŽE – BEACH BAR I SANITARNI ČVOR
 25. KVALITETNO UPRAVLJATI POMORSKIM DOBROM U SURADNJI SA NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA, SVE U CILJU INTERESA OPĆINE, NJENIH STANOVNIKA I OBRTNIKA
 26. PODIZATI KVALITETU UGOSTITELJSTVA I TURISTIČKIH SADRŽAJA
 27. NASTAVITI SANACIJE STARIH JEZGRI – BRSEČA, MOŠĆENICA, KRAJA I M.DRAGE
 28. RJEŠAVANJE PROMETA I PARKINGA NA JAVNIM POVRŠINAMA
 29. REALIZIRATI PROJEKT PROŠIRENJA GROBLJA U BRSEČU
 30. ZAVRŠETAK 2. FAZE CESTE ŽUNTAROVO U BRSEČU
 31. GRADNJA BENZINSKE POSTAJE NA LOKACIJI PREDVIĐENOJ PROSTORNIM PLANOM
 32. POTICANJE TURIZMA U ZALEĐU
 33. UREĐENJE TRGA PREGRAD U BRSEČU
 34. NASTAVAK SANACIJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA TE OSTALIH POVIJESNIH ZNAMENITOSTI
 35. INTENZIVIRATI ODNOS S PARKOM PRIRODE UČKA U CILJU TURISTIČKE I KULTURNE VALORIZACIJE ZALEĐA OPĆINE
 36. NASTAVAK KVALITETNE SURADNJE S UDRUGAMA OPĆINE – OSMIŠLJAVANJE I REALIZACIJA ZAJEDNIČKIH PROJEKATA
 37. INZENZIVIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE, PROMOCIJA DESTINACIJE I OSMIŠLJAVANJE NOVIH MANIFESTACIJA I PROIZVODA
 38. IZGRADNJOM 2. FAZE LUKE VRATITI RIBARSTVO I RIBARSKE BRODOVE U SVOJU MATIČNU LUKU – IDENTITET RIBARSTVA U SUŽIVOTU S IDENTITETOM TURIZMA OVE OPĆINE
 39. TUR. PLASMAN TREBIŠĆA I POVIJESNO MITSKE STAZE – TURISTIČKA VALORIZACIJA I EVENTUALNO KONCESIONIRANJE
 40. OČUVANJE PRIRODE I AUTENTIČNOSTI, STROGA ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA, OBNOVA POSTOJEĆEG, KRETANJE PREMA ODRŽIVOM RAZVOJU I SELEKTIVNOM TURIZMU, DA EKSKLUZIVI – NE MASOVNOSTI
 41. SUBVENCIONIRANJE ODGOJNO OBRAZOVNIH DJELATNOSTI (ŠKOLE, USPJEŠNI UČENICI, UMJETNICI, ZNANSTVENICI..)
 42. NASTAVAK POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIMA, SIROMAŠNIMA I NEMOĆNIMA
 43. REALIZACIJA PROSTORA ZA STARIJE ILI PAK PRISTUPANJE GRADNJI DOMA ZA STARIJE – ZRAVSTVENI TURIZAM I BRIGA ZA UMIROVLJENIKE
 44. PARCIJALNO UREĐENJE UŽIH CENTARA M.DRAGE, MOŠĆENICA, BRSEČA – GRADNJA TRGOVA – PRATITI VEĆ ZAPOČETU TIPIZACIJU
 45. GRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA NOVU RIVU – KROZ PARK NA CESTU D66
 46. UREDITI I KONAČNO DEFINIRATI NAMJENU PARKA „CONTOVO“
 47. OGRANIČITI KRETANJE AUTOMOBILA NA PLAŽU KLANČAC U BRSEČU – POSTAVLJANJE RAMPE I ORGANIZIRANI PRIJEVOZ – GOLF MOBIL I SL.
 48. IZMJENOM PROSTORNOG PLANA DEFINIRATI PALJON KAO NOVU TURISTIČKU I STAMBENU ZONU
 49. PLAŽE: NASTAVITI NADOHRANJIVATI, TURISTIČKI KORISTITI, ZALAGATI SE DA OSTANU JAVNO DOBRO U INTERESU STANOVNIKA
 50. PODIZATI EKOLOŠKU SVIJEST I ČUVATI NAJVEĆI RESURS OVE OPĆINE – PRIRODU!