Vijeće dodijelilo prva sponzorstva: Od ove godine vijećnici će odlučivati i o financiranju manifestacija u kulturi @ Opatija

Predsjednik Gradskog vijeća Robert Kurelić kazao je kako će predložiti da Gradsko vijeće na nekoj od svojih idućih sjednica usvoji odluku kojom će se raspodjela sredstava za javne potrebe u kulturi prebaci s izvršne vlasti na vijećnike.

Opatija – Gradsko vijeće prvi je puta na nedavnoj sjednici donijelo odluku o pokroviteljstvu manifestacija i događanja, temeljem ovlasti i budžeta koje su si vijećnici dodijelili prilikom izglasavanja proračuna krajem prošle godine.

Za tu namjenu predviđeno je 230 tisuća kuna, a temeljem prijedloga Odbora za društvene djelatnosti, sredstva su zasad raspoređena udruzi Mipro, koja je dobila 15 tisuća kuna za troškove informatičkog skupa, UABA-i Opatija 15 tisuća kuna za pokriće dijela troškova Vlaka sjećanja i 5 tisuća kuna za troškove organizacije igri veterana Domovinskog rata i antifašista, Hrvatskom institutu za duhovnu psihijatriju 5 tisuća kuna za stručni skup te Organizacijskom odboru Europskog udruženja za istraživanje i liječenje raka Grupe za kvalitetu života EORTC QOL 4 tisuće kuna za pokriće dijela troškova organizacije jesenskog radnog sastanka Odbora koji će se održati u Opatiji od 12. do 14. rujna.

– Odbor je stava da bi se organizatori kongresa, simpozija, skupova i drugih događanja čiji učesnici pune opatijske hotele i znači ostvaruju bolju turističku potrošnju trebali prvenstveno obraćati za sponzorstva Turističkoj zajednici Grada Opatije. Također, Odbor je mišljenja da pojedini zahtjevi, kao i zahtjevi za specifične manifestacije ne spadaju pod sponzorstva i pokroviteljstva Gradskog vijeća te da bi trebalo sugerirati organizatorima da se ubuduće prijavljuju na javni poziv prijave projekata za sufinanciranje koje raspisuje Grad Opatija, stoji u prijedlogu odbora koji je predstavila predsjednica Gordana Grgurina.

Predsjednik Gradskog vijeća Robert Kurelić kazao je kako će predložiti da Gradsko vijeće na nekoj od svojih idućih sjednica usvoji odluku kojom će se raspodjela sredstava za javne potrebe u kulturi prebaci s izvršne vlasti na vijećnike.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!