Vijeće MO Ičići protiv urbanističkog plana: Procedura je bila netransparentna, brzopleta i suprotna zakonu @ Opatija

Juraj Kašić, Marin Starčić i Eduard Grizilo @ Ičići

Juraj Kašić, Marin Starčić i Eduard Grizilo @ Ičići

– Zaista nam nije jasno, pošto je ovo već peti prostorno-planski dokument u posljednjih šest godina za područje Ičića, kakvu strategiju i viziju razvoja mjesta Grad ima, te da li, umjesto da sam definira namjene prostora za svoje potrebe i budući razvoj kojima se investitori trebaju podrediti, čini upravo suprotno – dopušta određivanje smjera razvoja mjesta baziranog na partikularnim interesima, istaknuo je Starčić.

Ičići – Predstavnici mjesnog odbora Ičići jučer su sazvali tiskovnu konferenciju, kako bi ‘uhvatili zadnji vlak’ po pitanju novih Izmjena i dopuna koje se odnose na UPU Ičići.

– Obzirom da se u utorak održava sjednica Gradskog vijeća s točkom dnevnog reda kojom bi se usvojile/odbacile Izmjene i dopune UPU Ičići Vijeće MO Ičići putem medija odlučilo se obratiti javnosti i vijećnicima Grada Opatije. Vijeće MO Ičići uz pomoć stručne Radne skupine sačinjene mahom od Ičićana, od 2007 g. aktivno sudjeluje svojim primjedbama i prijedlozima na donošenje prostorno planske dokumentacije na području Ičića (UPU-i, DPU-i). Iako mnogo puta omalovažavani te uskraćivani za dokumentaciju i informacije, uspjeli smo tijekom godina svojim angažmanom spriječiti greške i ”malverzacije“ koje su se htjele provući ponajprije kroz tekstualne dijelove planova, a koje bi za posljedicu imale devastaciju prostora pretjeranom izgradnjom, kazao je predsjednik VMO Ičići Marin Starčić.

Prema njegovim riječima posljednje Izmjene i dopune UPU Ičići usvojene su 2013 g. te odražavaju ravnotežu između javnog interesa te interesa vlasnika odnosno potencijalnih investitora. Kako je istaknuo samo je na području bivše bolnice ostao sporan prevelik udio zelene površine koju su predložili konzervatori, a prihvatilo GV Grada Opatije.

– Nove izmjene i dopune UPU Ičići nakon nepune dvije godine krenule su upravo zbog prostora bivše bolnice. Bez obzira na relativno veliki zeleni pojas investitori su pokazivali interes za cijenu koja je tada bila aktualna. Nakon toga vlasnici podižu cijenu za gotovo 70% što posljedično dovodi do odustajanja potencijalnih investitora i pada potražnje. Nakon toga Grad prihvaća sugestiju vlasnika i kreće u aktualne točkaste izmjene i dopune UPU-a, dodao je Starčić.

Bolnički park @ Ičići

Bolnički park @ Ičići

Kako je istaknuto na tiskovnoj problem ne predstavlja drastično smanjenje zelenog pojasa već značajno povećanje koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti (Kig i Kis) te visina budućih građevina, nepoštivanje Zakona o prostornom planiranju (NN 153/13, članci 83, 84, 102, 103, 104, 106), neobavještavanje podnositelja primjedbi u propisanom roku te odbacivanje prijedloga VMO Ičići i mještana.

– Vijeće MO Ičići protivi se usvajanju ovakvih Izmjena i dopuna UPU-a iz razloga što prema informacijama, procedura donošenja Plana je izvršena protivno Zakonu o prostornom planiranju (NN 153/13), a cijela procedura izvršena je netransparentno, uskraćivanjem informacija zainteresiranim stranama te s obzirom na važnost teme, brzopleto. Također, predloženim gabaritima moguće je izgraditi objekt veličine nogometnog igrališta na šest etaža visine 17,5 metara ili slikovitije, veličine 18 spojenih zgrada, kao primjerice onim u naselju Kosovo, udaljenom svega 6 m od glavne prometnice što smatramo potpuno neprihvatljivim. Iz navedenih razloga apeliramo na savjest vijećnika, odnosno da shvate odgovornost za odluke koje dizanjem ruku usvajaju. U utorak će se možda odrediti budućnost ovog dijela Ičića te na temelju odluke determinirati razvoj i izgled našeg mjesta čemu će svjedoci biti brojne buduće generacije. Također, napominjemo kako Vijeće MO nije protiv razvoja i novih investicija, ali definitivno je protiv neplanske, netransparentne i prekomjerne izgradnje. Zaista nam nije jasno, pošto je ovo već peti prostorno-planski dokument u posljednjih šest godina za područje Ičića, kakvu strategiju i viziju razvoja mjesta Grad ima, te da li, umjesto da sam definira namjene prostora za svoje potrebe i budući razvoj kojima se investitori trebaju podrediti, čini upravo suprotno – dopušta određivanje smjera razvoja mjesta baziranog na partikularnim interesima, rezimirao je Starčić.

– interes Vijeća mjesnog odbora je interes mještana ičića i želimo da se prostor bivše bolnice uredi i da prestane biti ‘črna maća’ Ičića. Svjesni smo da investitor neće graditi ono što mi želimo, ali ćemo poduzimati sve da obranimo interese naših sumještana da se ne izgradi ono što bi moglo devastirati naše mjesto za sva vremena. Vjerujemo da se uz dogovor i učešće članova mjesnog odbora može doći do rješenja koje će biti prihvatljivo i za investitora, ali i nas mještane, istaknuo je Eduard Grizilo dok se Juraj Kašić nadovezao te podcrato da ne misli narednih 70 let gledat va taj mastodont ki će nagrdit mesto zavavek.

Nikola Cvjetović / PodUčkun.net

error: Content is protected !!