Vijeće se uključilo u rješavanje problema Benčinića @ Matulji

Na sjednici Vijeća održanoj u četvrtak poslijepodne gostovali su mještani Benčinića koji su vijećnike upoznali sa svojim problemima, a vijećnici su obećali do iduće sjednice predložiti njihovo rješavanje.

Matulji – Uzbuđenja nije manjkalo na nedavnoj sjednici matuljskog Općinskog vijeća, koja je potrajala više od pet sati, tijekom kojih su glavne točke bile rješavanje problema mještana Benčinića, te dokapitalizacija Komunalca. Na sjednici su govorile i Laura i Gracijela Jurlina, koje su vijećnike upoznale sa situacijom ”na terenu”.

– Ne čekajte s rješenjem, poginut ćemo. Imamo prolaz od metar, u zavoju, ispod mosta. Imamo i decu, ki svaki dan riskiraju život. To ni više za čekat, aš nam je ruski rulet saki put kad idemo van mjesta. Otejemo živet kot normalni ljudi, mi nemamo izbora, razumejte nas, poručila je Gracijela Jurlina. No, osim o potencijalnom rješenju njihova problema, rasprava se povela i o kronologiji slučaja koji je doveo do situacije u kojoj su odsječeni od svijeta. Tako se puno vremena potrošilo na raspravu o punomoći kojom je Milorad Stanić Općini ”dokazao” svoj status opunomoćenika mještana, te u to ime tražio da se odustane od prigovora na lokacijsku dozvolu za čvor Anđeli, kojom je Općina pokušavala prisiliti Bina Istru da problem pristupa Kolavića i Benčinića rješava zajedno.

– Je li itko u Općini pogledao punomoć koju je Stanić napisao? Ona nema niti pečata, niti je ovjerena kod javnog bilježnika. Kako je takva punomoć bila prihvaćena i u Općini i u Bina Istri? Na njoj je potpisana i Majda Benčinić, koja je umrla 18. lipnja, 20. lipnja je pokopana, a 26. lipnja se nekako potpisala na tu punomoć. Mi nismo bili upoznati s činjenicom da je Općina podigla žalbu na lokacijsku dozvolu, i da smo to znali, sasvim sigurno ne bismo tražili da se povuče, kazala je Laura Jurlina.

Načelnik Matulja Mario Ćiković kazao je kako ne može raspravljati o namjerama odvjetnika Stanića bez njegove prisutnosti, ali i kako radi na rješavanju gorućeg problema mještana.

– I prije zatvaranja Benčinića predlagali smo neka rješenja, primjerice da se izgradi jedno odmaralište iznad naselja i spoji cesticom s onim ispod naselja, ali je Bina takvo rješenje odbila. Ne spimo ni sad, angažirali smo projektante da ispitaju mogućnosti izgradnje radne ceste prema Puževom bregu, i da vidi koje bi bilo najkvalitetnije i najbrže rješenje. No, treba biti svjestan za brzog i legalnog rješenja nema, jer da sada imamo 50 milijuna kuna za izgradnju prometnice do Benčinića, sređivanje papira i izgradnja trajala bi barem dvije godine. Možda bi brže rješenje bila Liburnijska zaobilaznica, odnosno njena prva faza, ali ta je investicija u rukama države. Treba znati i da ideje o tome da načelnik sjedne u bager i prokrči cestu nisu primjerene ovom vremenu, kazao je Ćiković.

Nakon dvosatne rasprave po ovom pitanju, Vijeće je odlučio razmotriti sva moguća rješenja za izgradnju prilaza Benčinićima, te o njima raspravljati na sljedećoj sjednici. Osim Benčinića, ”na tapetu” je bio i Komunalac, čiji je direktor Ervino Mrak podnio izvještaj o poslovanju u prošloj godini. Iako je izvještaj ocijenjen najvišim ocjenama, dio vijećnika ”žuljala” je situacija u kojoj Opatija u potpunosti ”diktira sudbinu” zajedničke firme.

– Trebalo bi poraditi na promjeni imena firme, ne mora ona postat Komunalac Matulji, ali neka bude barem Komunalac Jurdani. Ako je Opatijci sram da se Komunalac zove Matulji, neka iz njega istupe – već bi im bilo vreme. Firma dela dobro, se je super, ali ako se vlasnički odnosi ne poslože, loše će to finit, ogorčeno je rekao vijećnik PGS-a Robert Matulja. Mrak je pak kazao kako će se vlasnički odnosi rješavati kroz proces dokapitalizacije.

– Ta dokapitalizacija bi trebala riješiti pitanja ulaganja jedinica lokalne samouprave do 31. prosinca 2007. godine, a nakon nje udio Općine Matulji povećao bi se čak tri puta, s 12 na 36 posto. Grad Opatija bi sa 69 pala na 42 posto, Općina Lovran s 13 na 7 posto, a Općina Mošćenička Draga narasla bi sa 6 posto na 15 posto, zaključio je Mrak.

Davor Žic / Liburnija.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net