Vijeće usvojilo UPU naselja Opatija i uvelo nove poticajne mjere za poduzetnike

Jučer je došlo i do izmjene u vijećničkim redovima – bivšeg predsjednika Roberta Kurelića zamijenila je kolegica iz Akcije mladih Neva Slani.

Opatija – Gradsko vijeće usvojilo je jučer 2. izmjene Urbanističkog plana uređenja Naselja Opatija. Takozvane „točkaste“ izmjene, kojima se krenulo u izmjenu samo 22 lokacije unutar gradskog područja, bile su „na čekanju“ već gotovo dvije godine, nakon što je Gradsko vijeće usvojilo amandmane na prvotni prijedlog izrađivača.

U odnosu na situaciju s prošle sjednice, ipak se dogodilo kompromisno rješenje koje je u određenoj mjeri ublažilo stav vijećnika, pa je tako dopuštena izgradnja još jednog kata na zgradi Vage i Hitne pomoći kako bi lakše našle kupce.

– Ispravio bih informaciju koja je pogrešno shvaćena u javnosti, da se kod komunalnog odvoza mijenja samo vrijeme odvoza. Razmatraju se izmjene koje se provjeravaju kako bi funkcionirale na terenu nakon čega ćemo cijelu odluku dati na javno savjetovanje u punom trajanju. Zašto idemo prioritetno s vremenom odvoza? Jer se u novom sustavu otpad prikuplja od kuće do kuće, što usporava promet znatno, a logika nalaže da se prikupljanje tempira prije nego što ljudi odu na posao, kazao je pročelnik za komunalni sustav Filip Vlah obrazlažući jednoglasno prihvaćene izmjene odluke o prikupljanju komunalnog otpada kojim je vrijeme prikupljanja otpada pomaknuto od 5 sati na području „nižih“ naselja Opatije. Objasnio je kako je to prva u nizu mjera koja će se mijenjati u ovoj odluci, ali je zbog sezone ocijenjena prioritetnom.

Prihvaćene su i izmjene programa poticanja poduzetnika, izvorno ideja vijećnika Unije Kvarnera Vedrana Kružića, koju je podržao gradonačelnik Ivo Dujmić kao formalni predlagatelj. Novouvedeni poticaji su namijenjeni malim i mikro poduzetnicima koji apliciraju na europske i nacionalne natječaje, kako bi se povećao broj aplikacija poduzetnika s ovog područja koji znatno zaostaje za drugim dijelovima Hrvatske. Tako će im se priznati trošak konzultatnskih usluga – izrade prijava, izrade studija, savjetovanja kod izrade prijava i drugih naknada, u visini 50 posto stvarnih troškova, a do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna. Također, poduzetnicima koji su podignuli kredit za realizaciju projekata ostvarenih putem aplikacija odobrit će se subvencija kamate od 2 posto.

– Poduzetnici naše županije 15. su u Hrvatskoj po povlačenju europskih sredstava, što je izuzetno slaba brojka, pogotovo ako se usporedi s javnim sektorom u županiji koji je 3. u zemlji po iznosu sredstava odobrenih za projekte javne infrastrukture, objasnio je Kružić.

Jučer je došlo i do izmjene u vijećničkim redovima – bivšeg predsjednika Roberta Kurelića zamijenila je kolegica iz Akcije mladih Neva Slani.

 

error: Content is protected !!