Vijećnici biraju koncesionara za parking u dvorani: Came Adriatic dao najvišu ponudu

Prije početka obavljanja djelatnosti općinsko vijeće mora potvrditi ovu koncesiju.

Matulji – Tvrtka Came Adriatic d.o.o. dostavila je najvišu ponudu za trogodišnju koncesiju za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti usluge parkiranja u javnoj garaži u sklopu Školske sportske dvorane u Matuljima, no prije početka obavljanja djelatnosti općinsko vijeće mora potvrditi ovu koncesiju.

– Općina Matulji provela je postupak davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti usluge parkiranja u javnoj garaži u sklopu Školske sportske dvorane u Matuljima. Prilikom provedbe postupka javnog otvaranja ponuda utvrđeno je da su do roka za dostavu ponuda pristigle dvije ponude, i to ponude ponuditelja Parking Tim i Came Adriatic d.o.o. Kastav. Parking Tim ponudio je naknadu za vrijeme trajanja koncesije (3 godine) u visini od 400.119,00 kn, a Came Adriatic d.o.o. naknadu u visini od 648.000,00 kn. Obzirom da je kriterij za odabir najpovoljnije ponude najviše ponuđena naknada za koncesiju koncesija za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti usluge parkiranja u javnoj garaži u sklopu Školske sportske dvorane u Matuljima daje se tvrtki Came Adriatic d.o.o. Kastav, stoji u obrazloženju.

error: Content is protected !!