Vijećnici smanjili svoje naknade te plaću načelnika i zamjenika, razdor izazvali – pusni tanci @ Matulji

Vijećnici su izglasali i izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi koja je definirala nove zone vezane uz četiri zone po kojima se obračunava komunalna naknada. Tako bi za prvu zonu koeficijent iznosio 1,0 dok bi u četvrtoj zoni koeficijent bio 0,40, odluku su podržali svi vijećnici, osim Ivane Bratović (HDZ) koja smatra da su Lipa, Pasjak, Šapjane i Rupa trebali pripasti u zonu 4, a ne zonu 3 kako to definira nova odluka.

ivana bratović i mario ćiković

Matulji – Pusni tanci, prljave prometnice, topla veza između dvorane i škole, deponiranje građevinskog materijala te potencijalni gubitak ginekoloških usluga na području općine bila su samo neka od postavljenih pitanja koja su obilježila su aktualni sat nedavno održanog općinskog vijeća. Osim žustrih rasprava koje su obilježile aktualni sat, vijećnici su izglasali odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te smanjenje plaća načelničkom timu i vijećničkih naknada do konsolidacije proračuna.

– Donošenjem Proračuna Općine Matulji za 2018. i projekcije 2019.- 2020., osigurana su financijska sredstva za isplatu plaće općinskom načelniku i zamjenicima općinskog načelnika u smanjenom iznosu u odnosu na dosadašnja osigurana sredstva i to za 15%, stoji u obrazloženju odluke. Osim načelničkom timu, vijećnici su izglasali i umanjenje svojih naknada za 15%.

Željko Grbac i Slobodan Juračić

Prljave prometnice i zatrpavanje vrtača na području Brguda, Brešca, Zaluka i Permana te blatni kolnici na spomenutim područjima koji su posljedica brojnih građevinskih aktivnosti na području Liburnije bili su u fokusu predsjednika vijeća Darjana Bukovića (Akcija mladih) i vijećnice Ivane Bratović (HDZ).

Komunalno redarstvo je odradilo svoj dio posla te su napravili uviđaje i naložili su vraćanje terena u prvobitno stanje, stoji u odgovoru koji je Bukoviću dostavljen na vijeću no Buković nije bio zadovoljan odgovorom već je zatražio da mu dostave zapisnike s terena.  

– Plodine voze materijal gore, ne zemlju već kamen. Također imamo dogovor s  GP Krkom i ostalim firmama da materijal koji je višak s gradilišta rotora Kuk 2 deponiraju gore, a što ostane kao višak da vrate nazad. Taj materijal nam je potreban da bi mogli poravnati parcele na željenu visinu. Obavijestili smo policiju te je u zadnjih nekoliko dana cesta nešto čišća, tj. asfalt je čist, ali još uvijek se vidi da je tamo bilo blata. Situacija je bolja, ali nije idealna, kazao je načelnik Ćiković dok je vijećnika Grbca zanimalo dal će općina Matulji zahtijevati od tvrtki koje deponiraju materijal na Miklaviji organizirati stanicu za pranje guma, tako da kamioni izađu na cestu s čistim gumama, jer je izlazak na cestu s blatnim gumama prekršaj.

vedran grgurić

– Kako mi benevolentno dozvoljavamo da se gore vozi bilo kakav materijal, no interesira me dali u općini postoji izračun masa – koliko ima iskopa i koliko nam fali materijala za nasipavanje. Samo da nam se ne dogodi da završimo s Miklavijom i da na sredini zone imamo jedan breg kao na Viševcu, dodao je Grbac.

Vijećnik Vedran Grgurić osvrnuo se na nedostatak pusnih tanci u općini koja u svom grbu ima tri zvona i koja je županijski centar po pitanju pusne tradicije.  

–          Kada smo bili mlađi mogli smo ići u Permane, Jušiće i Hangar, a sada nemamo gdje ići. Ovim putem htio bih da netko iz društvenih djelatnosti popriča s organizatorom koji je pripremio Maškarani centar u Kastvu da se druge godine pronađe zajednički jezik i da se tanci održe na našem području, istaknuo je Vedran Grgurić uz opasku o katastrofalnom stanju već spomenutih društvenih domova.

Eni Šebalj

–          S dotičnim gospodinom organizirali smo nekoliko sastanaka, no predložili smo mu da pronađe neko rješenje u suradnji s udruženjem obrtnika Liburnije. S obzirom na to da je isti s područja grada Kastva obratio se gradu za pomoć i realizirao je ideju na njihovom području. U ovom slučaju radilo se o zamolbi za sufinanciranje u iznosu od 13 tisuća kuna po večeri, no kako se radi o komercijalnim djelatnostima to nismo mogli podržati, istaknula je Eni Šebalj te napomenula da Općina Matulji u tim iznosima ne može sufinancirati iz proračuna projekte komercijalnog sadržaja.

–          Očito interes za tancima pada. mi svakom pomažemo, kao što u Staroj pošti surađujemo s udruženjem obrtnika Liburnije. Mi sufinanciramo svaki pohod zvončara i financiramo zvončarske smotre, no ne možemo pomagati nekome da zaradi više, to ne spada u naša financiranja. Sada koristim priliku da najavim tanac koji će se održati pusnu subotu i pusni pundejak u domu Jušići, koji ćemo besplatno ustupiti pusnoj grupi iz Jušića. Mi smo sad financirali uređenja škola i vrtića, a sada krećemo na javne zgrade. Prvo moramo rješavati imovinsko pravne odnose da bi ih se uz pomoć države dovelo u energetski red te nakon toga, ovisno o financijama, pristupili uređivanju prostora, dodao je Ćiković dok je Eni Šebalj dodala da se ugostiteljima pomaže tako da im se na svim manifestacijama u organizaciji općine Matulji šankovi daju bez naknade.

Darjan Buković

Na spomenutu raspravu nadovezao se vijećnik Grbac koji je inzistirao na odgovoru dal je općina zaprimila pismeni zahtjev za organizaciju tanci od jednog matuljskog ugostitelja.

– Prema informacijama koje ja imam u ovu općinu dostavljen je pismeni zahtjev za organizaciju pusnih tanci na području Matulja. Naime, jedan od naših obrtnika, koji plaća porez na dohodak u Matuljima, poslao je zahtjev pa bih htio da mi se dostavi njegov zahtjev i odgovor ako mu je išta odgovoreno, dodao je Grbac.

Raspravu je nastavila zamjenica Šebalj, koja se osvrnula na tiskovnu vijećničke većine vezanu uz proračun.

–          Kad govorimo o tome dal se može ili ne može financirati, a vi ste htjeli prepoloviti sredstva za Miću zvončarsku smotru i smanjiti sufinanciranje Zvončarske smotre. Ja vas lijepo pitam dal imamo financijskih sredstava u proračunu za takve stvari, obzirom da ste u medijima izjavili da će biti manje plesa i pjesme, dodala je Šebalj, na što joj je Grbac replicirao da se ne mora na ovakav način iskaljivati na vijećnicima jer  se osjeća ugroženom zbog smanjenja plaće.

–          Da ste i malo sposobni znali biste kako uštedjeti sredstva te razliku uložili plesove u kojima bi neki ugostitelj kroz poreze ponovo vratio u proračun, dodao je Grbac dok se Buković osvrnuo na netočne citate te istaknuo je da su sve pozicije u proračunu ostale iste.

Dominik Rubeša

Nastavak vijećničkih pitanja ponovo je u fokus stavio komunalni red u općini, dok se Buković osvrnuo na održavanje tople veze koja povezuje školu i dvoranu.

–          Prije određenog vremena upozorili smo da se ispred Centra primarne zdravstvene zaštite parkiraju šleperi, pa smo to nekako riješili, onda smo upozorili da parking iza centra koriste kamperi. Za sada ih nema, ali ćemo vidjeti kad krene sezona. No, od prošlog tjedna ispred peru se automobili, postoje fotografije koje sam poslao u općinu, pa me zanima dal je općina reagirala na dostavljani materijal, kazao je Mladen Prenc (PGS) na čije se izlaganje nadovezao Dominik Rubeša (Unija Kvarnera) koji je pitao dal općina uopće ima komunalne redare koji bi se bavili ovom problematikom.

Također, vijećnici su izglasali i izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi koja je definirala nove zone vezane uz četiri zone po kojima se obračunava komunalna naknada. Tako bi za prvu zonu koeficijent iznosio 1,0 dok bi u četvrtoj zoni koeficijent bio 0,40, odluku su podržali svi vijećnici, osim Ivane Bratović (HDZ) koja smatra da su Lipa, Pasjak, Šapjane i Rupa trebali pripasti u zonu 4, a ne zonu 3 kako to definira nova odluka.

Nikola Cvjetović / PodUčkun.net

error: Content is protected !!