Vodovod i kanalizacija stižu u Poljane

ervino_mrak…dovršetkom spomenute investicije, uključujući i drugu fazu, koja počinje u proljeće ove godine i one koja je trenutno u tijeku na Dobreću osigurat ćemo da područje Grada Opatije bude u potpunosti pokriveno mrežom sustava vodovoda i odvodnje…
Opatija – Gradonačelnik Ivo Dujmić, sa svojim zamjenicima, i direktor Komunalca Ervino Mrak održali su danas konferenciju za medije povodom najave početka radova na vodoopskrbnom sustavu i sustavu sanitarne kanalizacije u Poljanama.
Radovi su započeli 10. siječnja ove godine, investitor je opatijski Komunalac, a financiranje projekta osigurao je Grad Opatija. Ukupno 7 milijuna kuna dobiveno je kredita od HBOR-a, dok se ostatak financira iz proračuna Grada Opatije i iz sredstava Hrvatskih voda. Duljina trase je 8500 metara, obuhvatit će se zaselci Brdo, Ladeti, Poljane, Sv. Petar, Katinići, Menderi, Šmiti i Puhari te je ukupna vrijednost investicije za prvu fazu oko 15 milijuna kuna.
Dovršetkom spomenute investicije, uključujući i drugu fazu, koja počinje u proljeće ove godine i one koja je trenutno u tijeku na Dobreću osigurat ćemo da područje Grada Opatije bude u potpunosti pokriveno mrežom sustava vodovoda i odvodnje čime ćemo postići daleko veći standard, rekao je direktor Komunalca. Posljedica ovih investicija je očuvanje kvalitete naše vode čija je kakvoća također na zavidnoj razini istaknuto je na konferenciji. Građani su obavješteni da će za promet biti zatvorene pojedine dionice cesta, te upozoreni da se na vrijeme opskrbe potrebnim energentima.
Također, o ovim su radovima obaviještene sve nadležne interventne službe.

Liburnija.net: Situacija na terenu @ Poljane

Liburnija.net: Situacija na terenu @ Poljane


Ivan Mellor / Opatija.hr / Liburnija.net