Započeo je postupak evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture u Poljanama i Dobreću

Započeo je postupak evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture u Poljanama i Dobreću

...ilustracija...

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Opatija – Započeo je postupak evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture i to za dio nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina u naselju Poljane te nerazvrstane ceste u naselju Dobreć, stoji u javnom pozivu koji je objavio grad Opatija. U Poljanama je obuhvaćena katastarska općina Puharska (Šori, Menderi, Babiloni, Aničići), zatim katastarska općina Poljane (Sveti Petar, Šmiti, Poljane, Jakusi, Korići, Strmice, Ladeti) te katastarska općina Veprinac (Škalnice, Jurovići), dok je u Dobreću obuhvaćena ulica Dobreć (dionica od boćarije do kućnog broja 44A).

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja. Uvid u geodetske elaborate za naselje Poljane moguć je u prostoriji Mjesnog odbora Poljane, danas od 12.00 do 18.00 sati, dok je za naselje Dobreć uvid omogućen u prostorijama Sportsko-rekreacijskog centra Dobreć, 15. studenog od 9 do 15 sati i 16. studenog od 12 do 18 sati. Dolazak na javni uvid, zainteresirani trebaju najaviti radi osiguravanja poštivanja mjera zaštite od COVID-19 na telefonski broj 095 1970736. Tijekom javnog uvida obavezno je nošenje zaštitne maske, s time što će u prostoru moći istovremeno biti maksimalno po dvoje građana.

Kako stoji u pozivu komunalna infrastruktura se evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.

error: Content is protected !!