Zatvaranje nerazvrstane ceste u ulici Brestovice

Ovim novim prometnim rješenjem spriječit će se nelegalni i opasni izlaz na državnu cestu te će se pridonijeti povećanju sigurnosti prometa na navedenoj lokaciji.

Kastav – Danas, 26. lipnja, će se u ulici Brestovice kod k.br. 15 izvoditi radovi na zatvaranju nerazvrstane ceste koja se spaja na državnu cestu D304 na način da će se postaviti mimoilazna pješačka ograda te odgovarajuća vertikalna signalizacija. Spoj nerazvrstane ceste s državnom cestom izveden je na nepreglednom zavoju s velikim nagibom što ga čini prometno potencijalno vrlo opasnim spojem. Ovim novim prometnim rješenjem spriječit će se nelegalni i opasni izlaz na državnu cestu te će se pridonijeti povećanju sigurnosti prometa na navedenoj lokaciji.

error: Content is protected !!