Zavodu za hitnu medicinu iz proračuna PGŽ 1,9 milijuna kuna

Kako ističe pročelnica UO za zdravstvo Đulija Malatestinić Zavod za hitnu medicinu PGŽ i dalje će poduzimati odgovarajuće mjere, kojima će s jedne strane nastojati zadržati i povećati prihode i s druge strane svesti rashode na što razumniju mjeru uz istovremeno kontinuirano unapređenje pruženih usluga hitne medicine na zadovoljstvo svih korisnika.

Rijeka – Iz proračuna Primorsko-goranske županije rasporedit će 1.900.000,00 kuna Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije za sufinanciranje redovne djelatnosti. Primorsko-goranska županija je kao osnivač Zavoda za hitnu medicinu i u 2019. godini kao i ranijih godina sufinancirala rashode redovnog poslovanja u iznosu od 4.396.688,36 kuna s obzirom na to da ugovorena sredstva s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za financiranje rashoda za plaće djelatnika i materijalne rashode nisu bila dovoljna.

Naime, HZZO ne pokriva u cijelosti obveze nastale povećanjem materijalnih prava radnika iz nacionalnog Kolektivnog ugovora što je u 2019. dovelo do povećanja ukupnih troškova za plaće za 6,3 posto, dok su rashodi za prekovremene sate bili veći za 16 posto.

Pored toga Vrhovni sud je u prosincu prošle godine donio odluku da liječnici kod obračuna prekovremenih sati imaju pravo na sve dodatke za posebne uvjete rada, odgovornost i znanstvene titule, kao i kod obračuna redovitih sati. Procjena mogućih novih troškova Zavoda za hitnu medicinu PGŽ po ovoj osnovi je preko 4.000.000,00 kuna stoga je sufinanciranje redovnog poslovanja od strane osnivača, Primorsko-goranske županije neophodno i u 2020. godini. Kako ističe pročelnica UO za zdravstvo Đulija Malatestinić Zavod za hitnu medicinu PGŽ i dalje će poduzimati odgovarajuće mjere, kojima će s jedne strane nastojati zadržati i povećati prihode i s druge strane svesti rashode na što razumniju mjeru uz istovremeno kontinuirano unapređenje pruženih usluga hitne medicine na zadovoljstvo svih korisnika.

U Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu uvršten je financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, kao proračunskog korisnika, u ukupnom iznosu od 59.261.621,00 kuna, od čega se na HZZO odnosi 80%, odnosno 47.555.364,00 kuna.

error: Content is protected !!